Scoala Doctorala O.P.S.N.

Studii Masterat

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

 

 

 

SCOALA DOCTORALA


ANUNTURI SUSTINERI TEZE DE DOCTORAT

MARTIE 2021
În temeiul art. 34 din Anexa 3 la „OMEC nr. 5229/2020 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat”, IOSUD Academia de Poliție publică Decizia Consiliului General al CNATDCU nr. 107/23.02.2021 cu precizarea că decizia nu este definitivă și poate fi contestată „în termen de 10 zile de la data comunicării” (conform art. 27 din aceeași anexă).
MAI MULT
FEBRUARIE 2021
În contextul retragerii acreditării celor două școli doctorale, prin O.M.E.C. nr.5863/2020 și O.M.E.C. nr.5864/2020:
 • Nu se va mai organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți-doctoranzi;
 • Studenții-doctoranzi aflați în perioada de prelungire (conform actelor adiționale la contractele de studii) sunt școlarizați, în continuare, și coordonați de către conducătorii de doctorat care îi au în îndrumare, în vederea susținerii referatelor de cercetare științifică și a elabolării tezelor de doctorat;
 • Pentru studenții-doctoranzi aflați în perioada de grație (conform actelor adiționale la contractele de studii) prin H.S.U. nr.229/2020, s-a aprobat „suspendarea cursului perioadelor de grație și al celorlalte prorogări acordate pentru finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat, până la încheierea protocoalelor instituționale în vederea organizării susținerii publice de către alte școli acreditate”;
 • Întrucât, potrivit art.46 din H.G. nr.681/2011, cu modificările și completările ulterioare, „susținerea publică a tezelor de doctorat ale studenților-doctoranzi care provin de la o școală doctorală care și-a pierdut acreditarea se organizează de către o altă școală doctorală acreditată din același domeniu sau dintr-un domeniu similar”, se vor încheia protocoale cu alte școli doctorale acreditate, în măsura în care se vor primi și precizările solicitate Ministerului Educației și Cercetării (care, în conformitate cu art.5 din O.m.e.c. nr.5863/2020, respectiv O.m.e.c. nr.5864/2020, prin Direcția Generală Învățământ Universitar, duce la îndeplinire, împreună cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” prevederile acestor ordine).
DECEMBRIE 2020
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6245/21.12.2020 – confirmare titlu științific de doctor în domeniul specificat
MAI MULT
NOIEMBRIE 2020
Hsu nr. 229/2020 – aprobarea suspendării cursului perioadelor de grație și al celorlalte prorogări la DSD, până la încheierea protocoalelor instituționale în vederea organizării susținerii publice de către alte școli acreditate, precum și completarea contractelor de studii ale studenților-doctoranzi.
MAI MULT
SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către doamna student-doctorand ENE (DUMITRACHE) Gabriela, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Drept;
 • titlul tezei de doctorat: „Certificatul european de moștenitor în contextul uniformizării dreptului succesoral european”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 28.09.2020, sala CNAI, ora 12.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. STOICA Veronica;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către domnul student-doctorand DRÎMBĂ Ionuț, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2016 – Drept;
 • titlul tezei de doctorat: „Instrumente europene de garantare a dreptului la un proces echitabil în materie penală”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 29.09.2020, sala CNAI, ora 12.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. DIACONU Nicoleta;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către doamna student-doctorand IONIȚĂ – BURDA Ștefania Diana, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2016 – Drept;
 • titlul tezei de doctorat: „Protecția juridică a pădurilor în Uniunea Europeană”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 29.09.2020, sala CNAI, ora 14.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. DIACONU Nicoleta;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către doamna student-doctorand RUSU Ioana Raluca, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Drept;
 • titlul tezei de doctorat: „Investigarea actelor de terorism săvârșite de „luptătorii străini”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 29.09.2020, sala CNAI, ora 10.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. IANCU Elena Ana;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către domnul student-doctorand PEICEA Alexandru, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2016 – Drept;
 • titlul tezei de doctorat: „Instrumente de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție la nivel național și internațional”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 28.09.2020, sala CNAI, ora 10.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. LORINCZ Anca Lelia;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către domnul student-doctorand REVNIC Dan Mădălin, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Ordine Publică și Siguranță Națională;
 • titlul tezei de doctorat: „Riscuri și amenințări la adresa mediului de securitate generate de manifestările extremiste”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 30.09.2020, sala CNAI, ora 11.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. VASILE Sergiu Adrian;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către doamna student-doctorand ȘINCARU (COJOCARIU) Cristina Mihaela, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Ordine Publică și Siguranță Națională;
 • titlul tezei de doctorat: „Instituția cetățeniei – factor de stabilitate și siguranță în Uniunea Europeană”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 30.09.2020, sala CNAI, ora 09.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. VASILE Sergiu Adrian;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către domnul student-doctorand TOADER Tiberiu Adrian, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Ordine Publică și Siguranță Națională;
 • titlul tezei de doctorat: „Particularitățile interogatoriului în contextul investigării criminalității judiciare”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 25.09.2020, sala SENATULUI, ora 13.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. ȚUPULAN Marin Claudiu;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către domnul student-doctorand MARINCIU Doru Antonio, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Ordine Publică și Siguranță Națională;
 • titlul tezei de doctorat: „Prevenirea și combaterea agresiunilor sexuale asupra victimelor potențiale”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 25.09.2020, sala SENATULUI, ora 11.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. ȚUPULAN Marin Claudiu;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către doamna student-doctorand OPREA (CIOBANU) Marinela Ramona, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Ordine Publică și Siguranță Națională;
 • titlul tezei de doctorat: „Managementul activităților de combatere a evaziunii fiscale prin deduceri și rambursări ilegale de TVA”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 25.09.2020, sala SENATULUI, ora 09.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. ȚUPULAN Marin Claudiu;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către domnul student-doctorand GOLOP Vasile Cătălin, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Ordine Publică și Siguranță Națională;
 • titlul tezei de doctorat: „Traficul de persoane cu impact major la adresa securității naționale”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 24.09.2020, sala CNAI, ora 13.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. LUCA Iamandi;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

SEPTEMBRIE 2020
Departamentul de Studii Doctorale al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat, de către domnul student-doctorand GÎRDAN Emil Marian, astfel:
 • anul înmatriculării şi domeniul de doctorat: 2015 – Ordine Publică și Siguranță Națională;
 • titlul tezei de doctorat: „Studiu privind analiza de intelligence în social media. Determinări și implicații pentru siguranța națională”;
 • data, locul şi ora susţinerii: 24.09.2020, sala CNAI, ora 11.00;
 • conducătorul de doctorat: prof. univ. dr. PIȘLEAG Țuțu;
 • textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la biblioteca Academiei de Poliţie;

IULIE 2020
În data de 29.07.2020, ora 1200, la Sala C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand MOLDOVEANU COSTIN cu tema „Independența justiției în contextul integrării României în spațiul Schengen”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Gheorghe POPESCU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV MOLDOVEANU COSTIN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. IGNAT DRAGOȘ ANDREI ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. POPESCU GHEORGHE - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. GIUREA LAURENȚIU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUMITRU DANIEL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. STANCIU CRISTIAN OCTAVIAN - referent oficial;CV
IUNIE 2020
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4262/15.05.2020 – retragere titlu științific de doctor în domeniul „Ordine Publică și Siguranță Națională”.
MAI MULT
APRILIE 2020
În temeiul art. 38 din Anexa 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU aprobat prin Ordinul nr. 3482/2016, IOSUD Academia de Poliție publică Decizia Consiliului General al CNATDCU nr. 16692/16865/15495/01.04.2020.
MAI MULT
APRILIE 2020
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4021/07.04.2020 – confirmare titlu științific de doctor în domeniul specificat.
MAI MULT
FEBRUARIE 2020
Din motive obiective, susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Statutul juridic al executorilor judecătorești”, autor student doctorand ȘCHIOPU CRISTIAN MARCEL ce trebuia să aibă loc în data de 28.02.2020, ora 12.00, se amână pentru o dată ulterioară.
FEBRUARIE 2020
La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, care urmează să facă publică baza de date în care sunt indexate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016, informăm persoanele vizate, cu mențiunea că au posibilitatea „de a se opune pentru condiții întemeiate, în condițiile legii”, refuzul argumentat al acestora putând fi înaintat la IOSUD Academia de Poliție până la data de 23 martie 2020 (documentul semnat și scanat poate fi transmis pe e-mail la adresa: secretariat_dsd@academiadepolitie.ro sau secretariat@academiadepolitie.ro).
FEBRUARIE 2020
Din motive obiective, susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Atribuții ale compartimentului resurse umane în domeniul raporturilor juridice de muncă”, autor student doctorand BUTUR VLAD ALEXANDRU ce trebuia să aibă loc în data de 25.02.2020, ora 11.00, se amână pentru o dată ulterioară.
FEBRUARIE 2020
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3122/29.01.2020 – confirmare titlu științific de doctor în domeniul specificat.
MAI MULT
FEBRUARIE 2020
În data de 28.02.2020, ora 1200, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ȘCHIOPU CRISTIAN MARCEL cu titlul „Statutul juridic al executorilor judecătorești”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Vlad BARBU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV ȘCHIOPU CRISTIAN MARCEL
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. Anca Lelia LORINCZ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Vlad BARBU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Mircea DUȚU - BUZURA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Adrian STOICA - referent oficial;CV
FEBRUARIE 2020
În data de 25.02.2020, ora 1100, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand BUTUR VLAD ALEXANDRU cu titlul „Atribuții ale compartimentului resurse umane în domeniul raporturilor juridice de muncă”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Vlad BARBU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV BUTUR VLAD ALEXANDRU
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. Mara IOAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Vlad BARBU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Mircea DUȚU - BUZURA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Gheorghe DOBRICAN - referent oficial;CV
IANUARIE 2020
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5644/30.12.2020 – confirmare titlu științific de doctor în domeniul specificat.
MAI MULT
DECEMBRIE 2019
În data de 17.01.2020, ora 1100, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand FLORESCU RĂZVAN ADRIAN cu titlul „Siguranța alimentară, factor de risc la siguranța națională”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Luca IAMANDI.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV FLORESCU RĂZVAN ADRIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. Andrei Dragoș IGNAT; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Luca IAMANDI - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. Bogdan ȚONEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Nicoleta STĂNCIUC - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI - referent oficial;CV
DECEMBRIE 2019
În data de 10.01.2020, ora 1200, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand TUDOR VASILE cu titlul „Managementul integrat al siguranței rutiere”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Ștefan PRUNĂ.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV TUDOR VASILE
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. Cristian ȘTEFAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. Dragoș Andrei IGNAT - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Sorin PÎNZARIU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Toma PLEȘANU - referent oficial;CV
DECEMBRIE 2019
În data de 10.01.2020, ora 1000, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ȘARGU IRINA PETRONELA cu titlul „Frauda și spălarea banilor în sectorul energetic”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Ștefan PRUNĂ.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV ȘARGU IRINA PETRONELA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. Cristian ȘTEFAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Marius PANTEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Daniel DUMITRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Valentin DRAGOMIRESCU - referent oficial;CV
DECEMBRIE 2019
Având în vedere faptul că studentul doctorand MĂRCULESCU DAN OCTAVIAN se află în concediu medical, susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Activitatea de medicină legală – componentă a sistemului de ordine publică” ce trebuia să aibă loc în data de 16.12.2019, ora 10.00, se amână pentru o dată ulterioară.
DECEMBRIE 2019
Din cauza lipsei din motive obiective a doi membri ai comisiei, susținerea publică a tezei cu titlul „Siguranța alimentară, factor de risc la siguranța națională”, autor student doctorand FLORESCU RĂZVAN ADRIAN ce trebuia să aibă loc în data de 06.12.2019, ora 12.00, se amână pentru o dată ulterioară.
DECEMBRIE 2019
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5345/20.11.2019 – confirmare titlu științific de doctor în domeniul specificat.
MAI MULT
DECEMBRIE 2019
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5308/20.11.2019 – confirmare titlu științific de doctor în domeniul specificat.
MAI MULT
NOIEMBRIE 2019
În data de 16.12.2019, ora 1000, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand MĂRCULESCU DAN OCTAVIAN cu titlul „Activitatea de medicină legală - componentă a sistemului de ordine publică”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Costică VOICU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV MĂRCULESCU DAN OCTAVIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. Andrei Dragoș IGNAT ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Costică VOICU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Marius PANTEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Dan PERJU DUMBRAVĂ - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Tudorel BUTOI - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În data de 11.12.2019, ora 1000, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand TURAL HUSEYNLI cu titlul „Cooperarea polițienească în zona Mării Negre”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. George-Marius ȚICAL.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV TURAL HUSEYNLI
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. Sorin-Stelian CĂPĂȚÂNĂ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. George-Marius ȚICAL - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Țuțu PIȘLEAG - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Daniel DUMITRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Sorin TOPOR - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În data de 12.12.2019, ora 1100, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand MOHOREA ANA ROXANA cu titlul „Statutul juridic al personalului silvic”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Alexandru ȚICLEA.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV MOHOREA ANA ROXANA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. Anca Lelia LORINCZ ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Vlad BARBU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Mircea DUȚU-BUZURA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În data de 13.12.2019, ora 1200, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand NEAGU IULIA RALUCA cu titlul „Securitatea și siguranța produselor alimentare în România”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Ștefan PRUNĂ.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV NEAGU IULIA RALUCA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. Cristian ȘTEFAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Sergiu VASILE - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Daniel DUMITRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Niculai Tudorel LEHACI - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În temeiul art. 38 din Anexa 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU aprobat prin Ordinul nr. 3482/2016, IOSUD Academia de Poliție publică Decizia Consiliului General al CNATDCU nr. 15495/30.10.2019, cu precizarea că această decizie nu este definitivă și poate fi contestată “în termen de maxim 10 zile de la data comunicării și publicării” (conform art. 24 din aceeași anexă).
MAI MULT
NOIEMBRIE 2019
În data de 06.12.2019, ora 1400, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand DONȚU MIHAI MARIAN cu titlul „Dimensiunea cooperării în domeniul justiției și afaceri interne”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. LUCA IAMANDI.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • DONȚU MIHAI MARIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. ANDREI DRAGOȘ IGNAT; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. LUCA IAMANDI - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. CRISTIAN EDUARD ȘTEFAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VIOREL VASILE - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. TEODOR FRUNZETI - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În data de 06.12.2019, ora 1200, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand FLORESCU RĂZVAN ADRIAN cu titlul „Siguranța alimentară, factor de risc la siguranța națională”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. LUCA IAMANDI.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV FLORESCU RĂZVAN ADRIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. ANDREI DRAGOȘ IGNAT; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. LUCA IAMANDI - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. BOGDAN ȚONEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. NICOLETA STĂNCIUC - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. TEODOR FRUNZETI - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În data de 05.12.2019, ora 1200, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand LUNGU STAN DANIEL cu titlul „Protecția procedurală și specială a martorilor”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Florin SANDU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV LUNGU STAN DANIEL
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. ANDREI DRAGOȘ IGNAT; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. FLORIN SANDU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. MARIUS PANTEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DANIEL DUMITRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CORINA POPESCU - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În data de 05.12.2019, ora 1000, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand SPIRIDON IOAN cu titlul „Combaterea criminalității economico-financiare în domeniul protecției mediului”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Florin SANDU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV SPIRIDON IOAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. ANDREI DRAGOȘ IGNAT; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. FLORIN SANDU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. MARIUS PANTEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CORINA POPESCU - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. IULIAN IONIȚĂ - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În data de 04.12.2019, ora 1200, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand FILIP CARMEN SIMONA cu titlul „Impactul disfuncționalităților clinice și comportamentale asupra activității personalului unităților operative din cadrul poliției”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Robert MORAR.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV FILIP CARMEN SIMONA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. ANDREI DRAGOȘ IGNAT; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ROBERT MORAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VALENTIN IFTENIE - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VIOREL VASILE - referent oficial;CV
NOIEMBRIE 2019
În data de 04.12.2019, ora 1000, la C.N.A.I., se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand VASILIU IONEL cu titlul „Repere ale optimizării managementului formării inițiale în Jandarmeria Română”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Robert MORAR.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV VASILIU IONEL
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. ANDREI DRAGOȘ IGNAT; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ROBERT MORAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. MIRELA PUȘCAȘU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. LUCIAN DRAGOȘ POPESCU - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. CĂTĂLIN ENUȚĂ - referent oficial;CV
AUGUST 2019
Ordinul ministrului educației naționale nr. 4517/22.07.2019 – confirmare titlu științific de doctor în domeniul specificat.
MAI MULT
IUNIE 2019
În data de 11.07.2019, ora 1200, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand NUICĂ CRISTIAN cu tema „Mecanisme interne de combatere a discriminării în contextul exigențelor juridice europene”, conducător de doctorat fiind doamna prof.univ.dr. Nicoleta DIACONU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV NUICĂ CRISTIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. LORINCZ ANCA LELIA; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. DIACONU NICOLETA - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. CIUCĂ AURORA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VOICULESCU NICOLAE - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. FLOROIU MIHAI - referent oficial;CV
IUNIE 2019
Ordinul ministrului educației naționale nr. 4193/29.05.2019 - confirmare titlu științific de doctor în domeniul „Ordine publică și siguranță națională”.
MAI MULT
MAI 2019
În data de 13.06.2019, ora 1200, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand TACLIT SABIN ALEXANDRU cu titlul „Libertatea de comunicare în spațiul european”, conducător de doctorat fiind doamna prof.univ.dr. Nicoleta DIACONU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV TACLIT SABIN ALEXANDRU
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. LORINCZ ANCA LELIA; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. DIACONU NICOLETA - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. STOICA NATALIA VERONICA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BĂDESCU MIHAI - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. JURA CRISTIAN - referent oficial;CV
MAI 2019
În data de 08.05.2019, ora 1200, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand VÂȘCEA GHEORGHE cu tema „Evaziunea fiscală – factor de risc al securității financiar - fiscale a României”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Iamandi LUCA.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV VÂȘCEA GHEORGHE
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. IGNAT DRAGOȘ ANDREI; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. LUCA IAMANDI - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. FRUNZETI TEODOR - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. HURU DRAGOȘ - referent oficial;CV
MAI 2019
Din cauza unor motive obiective, susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Evaziunea fiscală factor de risc al securității financiar-fiscale a României”, ce trebuia să aibă loc în data de 06.05.2019, ora 1200, se amână pentru o dată ulterioară.
APRILIE 2019
În data de 10.05.2019, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand MARINESCU CONSTANTIN VICTOR LUCIAN cu tema „Sistemul penitenciar românesc, înainte și după aderarea la Uniunea Europeană”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Florian COMAN.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV MARINESCU CONSTANTIN VICTOR LUCIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. COMAN FLORIAN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. GIUREA LAURENȚIU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. JURA CRISTIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. MREJERU THEODOR - referent oficial;CV
APRILIE 2019
În data de 06.05.2019, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand VÂȘCEA GHEORGHE cu tema „Evaziunea fiscală – factor de risc al securității financiar - fiscale a României”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Iamandi LUCA.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV VÂȘCEA GHEORGHE
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. IGNAT DRAGOȘ ANDREI; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. LUCA IAMANDI - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. FRUNZETI TEODOR - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. HURU DRAGOȘ - referent oficial;CV
APRILIE 2019
Ordinul ministrului educației naționale nr. 3691/19.03.2019 - retragere titlu științific de doctor în domeniul „Ordine publică și siguranță națională”.
MAI MULT
APRILIE 2019
Din cauza unor motive personale ale studentului doctorand FLORESCU RĂZVAN ADRIAN, susținerea publică a tezei cu titlul „Siguranța alimentară, factor de risc la siguranța națională”, ce trebuia să aibă loc în data de 05.04.2019, ora 14.00, se amână pentru o dată ulterioară.
APRILIE 2019
În data de 22.04.2019, ora 1100, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand STĂNCIONI ADRIAN BOGDAN cu tema „Reperele actuale și provocările viitoare ale asigurării serviciilor de securitate privată în contextul parteneriatului public-privat în domeniul securității”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Robert MORAR.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV STĂNCIONI ADRIAN BOGDAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: conf. univ. dr. ȘTEFAN CRISTIAN EDUARD; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. MORAR ROBERT - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. PEREȘ GABRIEL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BUTOI TUDOREL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VASILE VIOREL - referent oficial;CV
MARTIE 2019
În data de 05.04.2019, ora 1400, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand FLORESCU RĂZVAN ADRIAN cu tema „Siguranța alimentară, factor de risc la siguranța națională”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Iamandi LUCA.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV FLORESCU RĂZVAN ADRIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. VASILE SERGIU – ADRIAN; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. LUCA IAMANDI - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. GIUREA LAURENȚIU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. FRUNZETI TEODOR - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. STĂNCIUC NICOLETA - referent oficial;CV
MARTIE 2019
În data de 05.04.2019, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand STĂNILĂ (SIMION) ANDREEA FLORINA cu tema „Siguranța rutieră – componentă a sistemului de ordine publică și siguranță națională”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Iamandi LUCA.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV STĂNILĂ (SIMION) ANDREEA FLORINA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. VASILE SERGIU – ADRIAN; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. LUCA IAMANDI - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. IGNAT DRAGOȘ - ANDREI - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. FRUNZETI TEODOR - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VASILE VIOREL - referent oficial;CV
MARTIE 2019
În data de 28.03.2019, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand CARP GABRIEL BOGDAN cu tema „Aspecte teoretice și practice privind reglementarea transporturilor rutiere în Uniunea Europeană”, conducător de doctorat fiind doamna prof.univ.dr. Nicoleta DIACONU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV CARP GABRIEL BOGDAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. LORINCZ ANCA LELIA ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. DIACONU NICOLETA - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. BĂDESCU MIHAI - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. TOMESCU MĂDĂLINA - referent oficial;CV
FEBRUARIE 2019
În data de 21.02.2019, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand CAZAN BĂLAȘA MĂDĂLINA cu tema „Ius Cogens și limitele folosirii forței în relațiile internaționale”, conducător de doctorat fiind doamna prof.univ.dr. Nicoleta DIACONU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV CAZAN BĂLAȘA MĂDĂLINA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. STOICA NATALIA VERONICA ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. DIACONU NICOLETA - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. FUEREA AUGUSTIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. TOMESCU MĂDĂLINA - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. POPESCU ROXANA - referent oficial;CV
FEBRUARIE 2019
În data de 21.02.2019, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand CHIȚU ALEXANDRU CRISTINEL cu tema „Influența dreptului internațional asupra geopoliticii contemporane”, conducător de doctorat fiind doamna prof.univ.dr. Nicoleta DIACONU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV CHIȚU ALEXANDRU CRISTINEL
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. STOICA NATALIA VERONICA ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. DIACONU NICOLETA - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. FUEREA AUGUSTIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. TOMESCU MĂDĂLINA - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. POPESCU ROXANA - referent oficial;CV
Decembrie 2018
În data de 11.01.2019, ora 1100, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand BENȚE CORNELIU cu tema „Statutul profesiei de expert în legislația muncii”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Alexandru ȚICLEA.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV BENȚE CORNELIU
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. LORINCZ ANCA LELIA; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VLAD BARBU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DIMITRIU RALUCA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. ȚOP DĂNUȚI CRISTIN - referent oficial;CV
Noiembrie 2018
În data de 14.12.2018, ora 1300, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand SĂVULESCU IONEL ȘTEFAN cu tema „Fenomenul migraționist ca provocare securitară în contextul crizei din Orientul Mijlociu”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Cezar PEȚA .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV SĂVULESCU IONEL ȘTEFAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. PEȚA CEZAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUMITRU DANIEL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. TOPOR SORIN - referent oficial;CV
Octombrie 2018
În data de 16.11.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand DEDIU (NICOLAU) ILINCA cu tema „Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva României și consecințele acestora”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Alexandru ȚICLEA.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV DEDIU (NICOLAU) ILINCA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. LORINCZ ANCA LELIA; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VLAD BARBU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUȚU – BUZURA MIRCEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. ȚOP DĂNUȚI CRISTIN - referent oficial;CV
Septembrie 2018
Din motive obiective, teza de doctorat cu titlul „Statutul juridic al profesiei de polițist”, elaborată de studentul doctorand ȚICAL GEORGE MARIUS, ce trebuia susținută public în data de 12.09.2018, ora 12, se amână pentru o dată ulterioară.
Septembrie 2018
În data de 17.09.2018, ora 1200, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand OANCEA CRISTIAN VLAD cu tema „Aspecte privind rolul securității cibernetice asupra internetului obiectelor (IoT)”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Ștefan Eugen PRUNĂ .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV OANCEA CRISTIAN VLAD
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN EUGEN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. MIHAI COSMIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. ROCEANU ION - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. TOPOR SORIN - referent oficial;CV
Septembrie 2018
În data de 14.09.2018, ora 1300, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand POPESCU CĂTĂLIN EUGEN cu tema „Impactul asupra ordinii publice a politicilor de securitate ale competițiilor de fotbal”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Florin SANDU .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV POPESCU CĂTĂLIN EUGEN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. CAVAROPOL DAN VICTOR ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. SANDU FLORIN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PANTEA MARIUS - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. MINCULETE GHEORGHE - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BOROI ALEXANDRU - referent oficial;CV
Septembrie 2018
În data de 14.09.2018, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand RĂBOJ NICU FLORIAN cu tema „Managementul cooperării la frontierele Uniunii Europene”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Ștefan Eugen PRUNĂ .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV RĂBOJ NICU FLORIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. POPESCU GHEORGHE ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN EUGEN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. MARTIN IULIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU VALENTIN - referent oficial;CV
Septembrie 2018
În data de 12.09.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ȚICAL GEORGE MARIUS cu tema „Statutul juridic al profesiei de polițist”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Barbu VLAD .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV ȚICAL GEORGE MARIUS
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. IACOB ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. VLAD BARBU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUȚU BUZURA MIRCEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VEDINAȘ VERGINIA - referent oficial;CV
Septembrie 2018
În data de 11.09.2018, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand BEJU (NESTOR) CRISTINELA ODETA cu tema „Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România. Impactul jocurilor de noroc la distanță asupra ordinii publice și siguranței naționale”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Costică VOICU .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV BEJU CRISTINELA ODETA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. IACOB ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PANTEA MARIUS - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUVAC CONSTANTIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. SANDU FLORIN - referent oficial;CV
Septembrie 2018
În data de 10.09.2018, ora 1100, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand POP MARIUS COSMIN cu tema „Prevenirea și combaterea marii criminalități economico – financiare în domeniul silvic. Studiu de caz România”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Marius Cezar PANTEA .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV POP MARIUS COSMIN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN EUGEN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. PANTEA MARIUS CEZAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. SANDU FLORIN - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 12.07.2018, ora 1100, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand LAZĂR (POTECARU) ALICE CAMELIA cu tema „Ordine publică și siguranță națională în domeniul rutier. Studiu de caz privind ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar – măsură eficientă de restabilire a ordinii publice”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Marius Cezar PANTEA .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV LAZĂR ALICE CAMELIA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN EUGEN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. PANTEA MARIUS CEZAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. SANDU FLORIN - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 11.07.2018, ora 0930, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand CHIRIAC (STROESCU) IULIANA cu tema „Comerțul ilegal cu specii de floră și faună protejate”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. George Marius ȚICAL.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV CHIRIAC (STROESCU) IULIANA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE MRIUS - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PEȚA CEZAR - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CRĂCIUN IOAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VASILE VIOREL - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 10.07.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand LĂZĂU (LĂZĂU – PĂCURARU) ATANASIE MARIN cu tema „Delapidarea săvârșită de militari. Aspecte teoretice și particularități în metodologia investigării infracțiunii”, conducător de doctorat fiind doamna prof.univ.dr. Elena – Ana IANCU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV LĂZĂU ATANASIE MARIN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. LORINCZ ANCA LELIA ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. IANCU ELENA ANA - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUVAC CONSTANTIN - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. ARON IOAN - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 09.07.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand CÂMPEANU (NICULIU) ILEANA ANDREEA cu tema „Sisteme de organizare și funcționare a politicilor de frontieră în Uniunea Europeană prin prisma conceptului de securitate internă”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Ștefan PRUNĂ.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV CÂMPEANU (NICULIU) ILEANA ANDREEA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. POPESCU GHEORGHE ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DRAGOMIRESCU VALENTIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. MARTIN IULIAN - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 06.07.2018, ora 1100, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ȘTIRBU GABRIELA PETRUȚA cu tema „Limitele libertății religioase în contextul asigurării securității naționale ”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Robert MORAR.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV ȘTIRBU GABRIELA PETRUȚA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. CAVAROPOL DAN VICTOR ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. MORAR ROBERT - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. GIUREA LAURENȚIU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BUTOI TUDOREL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. RADU NICOLAE - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 04.07.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand DUMITRAN DORIN MIHAIL cu tema „Analiza comportamentală în investigarea infracțiunilor”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. George Marius ȚICAL .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV DUMITRAN DORIN MIHAIL
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PEȚA CEZAR; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE MARIUS - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CRĂCIUN IOAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. VASILE VIOREL - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 04.07.2018, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ALEXE EVA cu tema „Studiu privind terorismul fundamentalist prin prisma relației dintre islam și islamism”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Țuțu PIȘLEAG .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV ALEXE EVA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE MARIUS ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PEȚA CEZAR - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. REPEZ FILOFTEIA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CRĂCIUN IOAN - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 03.07.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand NECHITA DĂNUȚ cu tema „Managementul integrat în Afacerile Interne”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. George Marius ȚICAL.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV NECHITA DĂNUȚ
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE MARIUS - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PEȚA CEZAR - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUMITRU DANIEL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. MARTIN IULIAN - referent oficial;CV
Iulie 2018
În data de 03.07.2018, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand POPA (BORANDĂ) LENUȚA CRISTIANA cu tema „Geopolitica resurselor primare în secolul al XXI – lea. Implicații și determinări asupra securității naționale a României”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Țuțu PIȘLEAG.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV POPA LENUȚA CRISTINA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PEȚA CEZAR ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE MARIUS - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUMITRU DANIEL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. MARTIN IULIAN - referent oficial;CV
Iunie 2018
În data de 29.06.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand FINTA SORIN SILVIU cu tema „Combaterea spălării banilor și a finanțării grupărilor de criminalitate organizată”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Costică VOICU .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV FINTA SORIN SILVIU
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. IACOB ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUVAC CONSTANTIN - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. ALĂMOREANU SORIN - referent oficial;CV
Iunie 2018
În data de 29.06.2018, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand TELICEANU VIOREL GABRIEL cu tema „Tradiție și modernitate în probațiunea procesual – penală”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Costică VOICU .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV TELICEANU VIOREL GABRIEL
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. IACOB ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PANTEA MARIUS - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUVAC CONSTANTIN - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. POPA CRISTIAN - referent oficial;CV
Iunie 2018
În data de 28.06.2018, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand VLAD (PEREȘ) ANEMONA cu tema „Armonizarea și asigurarea calității calificărilor și standardelor educaționale în domeniul managementului frontierelor la nivel european”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Dan – Victor CAVAROPOL.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV VLAD (PEREȘ) ANEMONA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. STANCU ȘERB ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. CAVAROPOL DAN - VICTOR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VASILE SERGIU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. JURA CRISTIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CRĂCIUN IOAN - referent oficial;CV
Iunie 2018
În data de 27.06.2018, ora 1330, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ANDREI CIPRIAN cu tema „Riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa informațiilor clasificate”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Stancu ȘERB .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV ANDREI CIPRIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. VASILE SERGIU – ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȘERB STANCU - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. MARCOCI MIHAIL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CRĂCIUN IOAN - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. NIȚĂ NELU - referent oficial;CV
Iunie 2018
În data de 27.06.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ȘTEFAN GHEORGHE DANIEL cu tema „Instituția acordului de recunoștere a vinovăției. Aspecte teoretice, practice și psiho - sociale”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Stancu ȘERB .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV ȘTEFAN GHEORGHE DANIEL
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. VASILE SERGIU – ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȘERB STANCU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. GIUREA LAURENȚIU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BOROI ALEXANDRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. JIDOVU NICU - referent oficial;CV
Iunie 2018
În data de 19.06.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand POLGAR (SLABU) IRINA cu tema „Prevenirea și combaterea criminalității informatice în dreptul național și dreptul comparat”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Barbu VLAD.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV POLGAR (SLABU) IRINA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. LORINCZ ANCA ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. VLAD BARBU - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUȚU – BUZURA MIRCEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BUNECI PETRE - referent oficial;CV
Iunie 2018
În data de 07.06.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand STANCIU MIHAI ALEXANDRU cu tema „Rolul procurorului în luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Stancu ȘERB.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV STANCIU MIHAI ALEXANDRU
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȘERB STANCU - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. ȘTEFAN CRISTIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BOROI ALEXANDRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. JIDOVU NICU - referent oficial;CV
Mai 2018
În data de 17.05.2018, ora 1000, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand EPURE VALENTIN IULIAN cu tema „Cooperarea polițienească europeană pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Tratatul de la Prum.”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Florian Coman .
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV EPURE VALENTIN IULIAN
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. CAVAROPOL DAN VICTOR ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. COMAN FLORIAN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VASILE SERGIU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. JURA CRISTIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. MREJERU THEODOR - referent oficial;CV
Februarie 2018
În data de 13.02.2018, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ONEA (GLOTZL) OLIMPIA LORENA cu tema „Participarea lucrătorilor la conducerea întreprinderii în dreptul comparat”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Țiclea Alexandru.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV ONEA (GLOTZL) OLIMPIA LORENA
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. LORINCZ ANCA LELIA ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VLAD BARBU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUȚU – BUZURA MIRCEA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DIMITRIU RALUCA - referent oficial;CV
Decembrie 2017
În data de 25.01.2018, ora 1100, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand COMȘA MIRCEA LEONARD cu tema „Sistemul electroenergetic național în aria securității și siguranței naționale și europene”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Vasile Sergiu Adrian.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Comsa Leonard
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PEȚA CEZAR; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. IACOB ADRIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. COMAN FLORIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. ANTON MIHAIL - referent oficial;CV
Decembrie 2017
În data de 18.01.2018, ora 1100, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand MINCAN ȘTEFAN ALIN cu tema „Managementul prevenirii și combaterii infracțiunilor la regimul silvic”, conducător de doctorat fiind domnul prof.univ.dr. Iacob Adrian.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Mincan Alin
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. IACOB ADRIAN - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. MARCOCI MIHAIL - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CRĂCICUN IOAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. ALEXANDRESCU GELU - referent oficial;CV
Noiembrie 2017
În data de 08.12.2017, ora 1200, la Sala Senatului se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand DAN LIA ANDREEA cu tema
“Investigarea fraudelor în domeniul alimentației publice”, conducător de doctorat domnul prof.univ.dr. Voicu Costică.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Dan Lia Andreea
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. IACOB ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BOROI ALEXANDRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. POP NICOLAE - referent oficial;CV
Noiembrie 2017
În data de 29.11.2017, ora 1200, la Sala CNAI se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand BULBOREA Claudiu cu tema
“Managementul investigării criminalităţii economice”, conducător de doctorat domnul prof.univ.dr. Robert MORAR.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Bulborea Claudiu
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. Șerb STANCU ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Robert MORAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Vasile IANCU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Nicolae RADU - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. Mihail MARCOCI - referent oficial;CV
Noiembrie 2017
În data de 23.11.2017, ora 1000, la Sala CNAI se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand ȘCHEAU MIRCEA CONSTANTIN cu tema
Criminalitatea informatică privind transferurile financiare”, conducător de doctorat domnul prof.univ.dr. Cavaropol Dan - Victor.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Scheau Mircea Constantin
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. IACOB ADRIAN ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. CAVAROPOL DAN - VICTOR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUMITRU DANIEL - referent oficial;CV
  • Prof. univ. dr. CRĂCIUN IOAN - referent oficial;CV
Noiembrie 2017
În data de 23.11.2017, ora 1130, la Sala CNAI se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand COSMA ROBIN cu tema
Considerații privind managementul situațiilor de urgență din perspectiva asigurării protecției infrastructurii critice naționale”, conducător de doctorat domnul prof.univ.dr. Cavaropol Dan - Victor.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Cosma Robin
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
  Preşedinte: prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE ; CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. CAVAROPOL DAN - VICTOR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. IACOB ADRIAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUMITRU DANIEL - referent oficial;CV
  • Prof. univ. dr. CRĂCIUN IOAN - referent oficial;CV
Octombrie 2017
În data de 26.10.2017, ora 1200, la Sala Senatului se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand CUCOREANU Cristian-Augustin cu tema
Poliția și comunitățile multiculturale în contextul globalizării”, conducător de doctorat domnul prof.univ.dr. Stancu Șerb.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV CUCOREANU Cristian-Augustin
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Țuțu PIȘLEAG ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Stancu ȘERB - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Daniel DUMITRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Adrian IACOB - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. Nicolaie ȘUTEU - referent oficial;CV

19 septembrie 2017 - ANUNT
Din cauza unor motive personale ale doctorandului BULBOREA CLAUDIU, susținerea publică a tezei cu titlul “Managementul investigării fraudelor”, ce trebuia să aibă loc în data de 20.09.2017, ora 12.00, se amână pentru o dată ulterioară.
Septembrie 2017
În data de 27.09.2017, ora 1200, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand MUNTEANU Nicoleta cu tema
“Managementul insolvenței strategice și securitatea națională”.
Conducător de doctorat este domnul prof. univ. dr. Dan Victor CAVAROPOL.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Munteanu Nicoleta
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Țuțu PIȘLEAG ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Dan Victor CAVAROPOL - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Radu BUFAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Mirela PUȘCAȘU - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. George ȚICAL - referent oficial;CV

Septembrie 2017
În data de 27.09.2017, ora 1030, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand BRICIU (STOIAN) Sofia cu tema
“Mecanisme de prevenire și combatere a corupției în domeniul afacerilor interne”.
Conducător de doctorat este domnul prof. univ. dr. Robert MORAR.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Briciu Sofia
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. George ȚICAL ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Robert MORAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Tudorel BUTOI - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Nicolae RADU - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. Cristian ȘTEFAN - referent oficial;CV

Septembrie 2017
În data de 21.09.2017, ora 1200, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand FRÂNCU EMILIAN VALENTIN cu tema
”Statutul profesional al jurnalistului”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Alexandru Țiclea.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Frâncu Emilian
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. STOICA VERONICA ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VLAD BARBU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUȚU MIRCEA - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. DIMITRIU RALUCA - referent oficial;CV

Septembrie 2017
În data de 21.09.2017, ora 1300, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand DUMITRU ILIE cu tema
”Detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeană”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Alexandru Țiclea.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Dumitru Ilie
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. STOICA VERONICA ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. ȚICLEA ALEXANDRU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. VLAD BARBU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. DUȚU MIRCEA - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. DIMITRIU RALUCA - referent oficial;CV

Septembrie 2017
În data de 26.09.2017, ora 1300, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand SIMUS Roxana cu tema
”Implicațiile traficului de persoane asupra ordinii publice și siguranței naționale”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Florin SANDU.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Simus Roxana
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian IACOB ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Florin SANDU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Alexandru BOROI - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Constantin SIMA - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. Claudiu ȚUPULAN - referent oficial;CV

Septembrie 2017
În data de 25.09.2017, ora 1000, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand FRUNZEANU Ștefan cu tema
”Exercitarea funcției de control în Poliția Română”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV FRUNZEANU Ștefan
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Cezar PEȚA;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Daniel DUMITRU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Sorin PÂNZARIU - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. Claudiu ȚUPULAN - referent oficial;CV

Septembrie 2017
În data de 20.09.2017, ora 1200, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand BULBOREA Claudiu cu tema
”Managementul investigării fraudelor”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Robert MORAR.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Bulborea Claudiu
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Cezar PEȚA;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Robert MORAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Vasile Iancu - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Nicolae RADU - referent oficial;CV
  • conf. univ. dr. Mihai MARCOCI - referent oficial;CV

Septembrie 2017
În data de 19.09.2017, ora 1200, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand TACHE (UZLĂU) MARILENA CARMEN cu tema
”Consecințele migrației internaționale asupra securității statelor”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Mazilu Dumitru.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Tache Carmen
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. VLAD BARBU ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. MAZILU DUMITRU - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. ANDRUȘ CĂTĂLIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CĂLINOIU CONSTANȚA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BĂDESCU MIHAI - referent oficial;CV

Septembrie 2017
În data de 19.09.2017, ora 1100, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand PĂTRAȘCU IONUȚ VIRGILIUS cu tema
”Rolul consulului în perspectiva adâncirii integrării europene”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Mazilu Dumitru.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV PĂTRAȘCU IONUȚ VIRGILIUS
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. VLAD BARBU ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. MAZILU DUMITRU - conducător de doctorat;CV
  • conf. univ. dr. ANDRUȘ CĂTĂLIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. CĂLINOIU CONSTANȚA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. BĂDESCU MIHAI - referent oficial;CV

Iulie 2017
În data de 21.07.2017, ora 1100, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand LĂZĂROAIA Adrian cu tema
”Managementul frontierelor externe ale Uniunii Europene și spațiului Schengen”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Florian COMAN.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Adrian Lazaroaia
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian IACOB;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Florian COMAN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Sergiu VASILE - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Cristian JURA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Theodor MREJERU - referent oficial;CV

Iulie 2017
În data de 21.07.2017, ora 1000, la Sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand CREȚU Daniel cu tema
”Managementul activităților judiciare și impactul contrafacerii și falsificării de monedă”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Florian COMAN.
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV CRETU Daniel
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian IACOB;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Florian COMAN - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Sergiu VASILE - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Cristian JURA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Theodor MREJERU - referent oficial;CV

Iulie 2017
În data de 12.07.2017, ora 1230, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand PETRESCU Adrian Laurențiu cu tema ”Abordări teoretice și practice privind arestul la domiciliu”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Robert MORAR.
Data susţinerii: 12.07.2017, ora 1230, la sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV PETRESCU Adrian
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Cezar PEȚA ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Robert MORAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Tudorel BUTOI - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Constantin DUVAC - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Cristian ȘTEFAN - referent oficial;CV

Iulie 2017
În data de 12.07.2017, ora 1100, la Sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de studentul-doctorand DUSCIUC Cornelia Mădălina cu tema ”Analiza investigativă prin tehnicile profiling în contextul cercetării criminalității judiciare”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Robert MORAR.
Data susţinerii: 12.07.2017, ora 1100, la sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV DUSCIUC Cornelia Mădălina
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Cezar PEȚA ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Robert MORAR - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Tudorel BUTOI - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Constantin DUVAC - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Cristian ȘTEFAN - referent oficial;CV

07 iulie 2017, ora 1200
Teza de doctorat aparţinând domnului student-doctorand POP Alin Bogdan cu tema
” Managementul cercetării criminalistice a accidentelor aviatice”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Costică VOICU.
Data susţinerii: 07.07.2017, ora 1200, la sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV POP Alin Bogdan
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian IACOB;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Costică VOICU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Ionuț BARBU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Emilian STANCU - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Tudorel BUTOI - referent oficial;CV

07 iulie 2017, ora 1000
Teza de doctorat aparţinând domnului student-doctorand COCOARĂ Iacob Adrian cu tema
”Delincvența juvenilă”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Costică VOICU.
Data susţinerii: 07.07.2017, ora 1000, la sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV COCOARĂ Iacob Adrian
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian IACOB;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Costică VOICU - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Claudiu ȚUPULAN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Ioan CHIȘ - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Tudorel BUTOI - referent oficial;CV

28 iunie 2017, ora 1200
Teza de doctorat aparţinând doamnei studente-doctorand IRIMIA Ana Irina cu tema
”Multidimensionalitatea interacțiunilor în globalizare. Implicații și determinări asupra securității naționale”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Țuțu PIȘLEAG.
Data susţinerii: 28.06.2017, ora 1200, la sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Irimia Ana Irina
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian IACOB;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. Țuțu PIȘLEAG - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Cezar PEȚA - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Iulian MARTIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Daniel DUMITRU - referent oficial;CV

16 iunie 2017, ora 1100
Teza de doctorat aparţinând domnului student-doctorand BÎGU CĂTĂLIN GABI cu tema
”Managementul investigării infracțiunii de contrabandă cu țigarete la frontiera dintre România și Republica Moldova”.
Conducător de doctorat este prof. univ. dr. George Marius ȚICAL.
Data susţinerii: 16.06.2017, ora 1100, la sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
 • REZUMAT TEZĂ
 • CV Bîgu Cătălin Gabi
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Cezar PEȚA ;CV
 • Membri:
  • prof. univ. dr. George Marius ȚICAL - conducător de doctorat;CV
  • prof. univ. dr. Sorin TOPOR - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Iulian MARTIN - referent oficial;CV
  • prof. univ. dr. Țuțu PIȘLEAG - referent oficial;CV

10 mai 2017, ora 1200
Teza de doctorat aparţinând domnului student-doctorand FLOREA VLAD TEODOR cu tema Punerea in aplicare a regulilor de concurenta in Uniunea Europeana. Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Nicoleta DIACONU.
Data susţinerii: 31.05.2017, ora 1200, la sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Stoica Veronica;CV
 • Membri:

19 decembrie 2016 - ANUNT
Din motive obiective, susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice în dreptul naţional şi dreptul comparat”, autor, student doctorand POLGAR (SLABU) Irina, ce trebuia să aibă loc în data de 20.12.2016, ora 12.00, se amână pentru o dată ulterioară.
12 decembrie 2016 - ANUNT
Din cauza unor motive personale ale doctorandului MINCAN ȘTEFAN ALIN, susținerea publică a tezei cu titlul „Managementul prevenirii și combaterii infracțiunilor la regimul silvic”, ce trebuia să aibă loc în data de 05.12.2016, ora 12.00, se amână pentru o dată ulterioară.
20 decembrie 2016, ora 13:00
Teza de doctorat aparţinând doamnei VLAD (LASLĂU) IULIANA CARMEN cu tema Jurisdicția raporturilor de serviciu. Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Țiclea Alexandru.
Data susţinerii: 20.12.2016, ora 13.00, la sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.

20 decembrie 2016, ora 12:00
Teza de doctorat aparţinând doamnei POLGAR IRINA cu tema Prevenirea și combaterea criminalității informatice în dreptul național și dreptul comparat. Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Vlad Barbu.
Data susţinerii: 20.12.2016, ora 12.00, la sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Stoica Veronica;CV
 • Membri:

16 decembrie 2016, ora 12:00
Teza de doctorat aparţinând domnului LĂPUȘTE MARIAN cu tema Contractul individual de muncă pe durată determinată. Conducător de doctorat este prof. univ. dr. Vlad Barbu.
Data susţinerii: 16.12.2016, ora 12.00, la sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Stoica Veronica;CV
 • Membri:

07 decembrie 2016, ora 11:00
Teza de doctorat aparţinând doamnei ȘERBAN (MARIN) TEODORA cu tema SOCIAL MEDIA - o nouă dimensiune a raporturilor dintre securitatea societală și mass media. Conducător de doctorat este prof. univ. dr. ȚUȚU PIȘLEAG.
Data susţinerii: 07.12.2016, ora 11.00, la sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • - Preşedinte: prof. univ. dr. PEȚA CEZAR;CV
 • - Membri:

05 decembrie 2016, ora 12:00
Teza de doctorat aparţinând domnului MINCAN ȘTEFAN ALIN cu tema Managementul prevenirii și combaterii infracțiunilor la regimul silvic. Conducător de doctorat este prof. univ. dr. IACOB ADRIAN.
Data susţinerii: 05.12.2016, ora 12.00, la sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Cavaropol Dan-Victor;CV
 • Membri:

17 noiembrie 2016, ora 11:00
Teza de doctorat aparţinând doamnei TARĂU DANIELA cu tema Criza sistemică din penitenciarele românești în contextul nerespectării condițiilor de detenție. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN.
Data susţinerii: 17.11.2016, ora 11.00 in sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Cavaropol Dan-Victor;CV
 • Membri:

14 noiembrie 2016, ora 11:00
Teza de doctorat aparţinând domnului LEFTERACHE VIOREL-GHEORGHE cu tema Sistemul de control intern managerial la Poliția de Frontieră Română. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. AELENEI VICTOR.
Data susţinerii: 14.11.2016, ora 11.00 in sala Colegiului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • - Preşedinte: prof. univ. dr. Cavaropol Dan-Victor;CV
 • - Membri:

30 septembrie 2016, ora 12:00
Teza de doctorat aparţinând domnului UNGUREANU P. PETRE cu tema Importanța utilizării supravegherii tehnice în activitatea de administrare a probelor în procesul penal. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. ȘERB STANCU.
Data susţinerii: 30.09.2016, ora 12.00 in sala Colegiului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Țupulan Claudiu;CV
 • Membri:

30 septembrie 2016, ora 12:00
Teza de doctorat aparţinând domnului IVAȘCU S. EDUARD-LAURENȚIU cu tema Managementul securizării frontierelor externe ale Uniunii Europene. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. PRUNĂ ȘTEFAN.
Data susţinerii: 30.09.2016, ora 12.00 in sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;CV
 • Membri:

29 septembrie 2016, ora 13:30
Teza de doctorat aparţinând domnului IONESCU N. CRISTIAN cu tema Disfuncții criminogene generate de mass-media, factori de risc la adresa Ordinii Publice și Siguranței Naționale. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. MORAR ROBERT.
Data susţinerii: 29.09.2016, ora 10.30 in sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;CV
 • Membri:

29 septembrie 2016, ora 12:00
Teza de doctorat aparţinând domnului BERECHET M. BOGDAN-ALEXANDRU cu tema Managementul prevenirii și combaterii traficului de minori - Abordare integrată. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. MORAR ROBERT.
Data susţinerii: 29.09.2016, ora 12.00 in sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;CV
 • Membri:

29 septembrie 2016, ora 10:30
Teza de doctorat aparţinând domnului TOMA Gh. CLAUDIU-MARIUS cu tema Dinamica crizelor ce pot afecta Ordinea Publică și managementul acestora. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. CAVAROPOL DAN-VICTOR.
Data susţinerii: 29.09.2016, ora 10.30 in sala Colegiului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Țical George;CV
 • Membri:

29 septembrie 2016, ora 09:00
Teza de doctorat aparţinând doctorandei ANDREI (MARTIN) Gh. IOANA cu tema Managementul securității cibernetice la nivel național - Repere fundamentale și percepție socială. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. CAVAROPOL DAN-VICTOR.
Data susţinerii: 29.09.2016, ora 09.00 in sala Colegiului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Țical George;CV
 • Membri:

27 septembrie 2016, ora 13:30
Teza de doctorat aparţinând domnului MUȘETOIU M. GABRIEL cu tema Fenomenul criminal în procesul de retrocedare a proprietăților funciare. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. SANDU FLORIN.
Data susţinerii: 27.09.2016, ora 13.30 in sala Senatului. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Prună Ștefan;CV
 • Membri:

27 septembrie 2016, ora 12:00
Teza de doctorat aparţinând domnului TOMA GH. CĂTĂLIN-ROBERT cu tema Considerații privind locul și rolul serviciului de protecție și pază determinat de dinamica factorilor de risc din mediul de securitate. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. PIȘLEAG ȚUȚU.
Data susţinerii: 27.09.2016, ora 12.00 in sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;CV
 • Membri:

27 septembrie 2016, ora 10:00
Teza de doctorat aparţinând doctorandei MĂRGĂRIT M.D. DORA-SONIA-GEORGIANA cu tema Migrația majoră și paradigma securității în secolul XXI. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. MICLEA DAMIAN.
Data susţinerii: 27.09.2016, ora 10.00 in sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.

12 septembrie 2016, ora 10:00
În data de 12.09.2016, ora 10.00, la sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de doctorandul MAXIM V. IULIAN , cu tema ”Detectivismul în aria investigativ judiciară”, având ca și conducător de doctorat pe domnul prof.univ.dr. MICLEA DAMIAN
Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;CV
 • Membri:
  • 1.prof. univ. dr. MICLEA DAMIAN - conducător de doctorat;
   CV
  • 2.prof. univ. dr. DUMITRU DANIEL - referent oficial;
   CV
  • 3.prof. univ. dr. ROCEANU ION - referent oficial;
   CV
  • 4.prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE - referent oficial;
   CV
  • REZUMAT TEZĂ
  • CV Maxim V. Iulian

IULIE 2016
Abilitarea domnului conf. univ.dr. VASILE SERGIU-ADRIAN

Comisia de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare este următoarea:

 • Președinte : prof. univ. dr. Prună Ștefan;
 • Membrii :

 • 1. prof. univ. dr. Pînzariu Sorin ( Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”)
  2. prof. univ. dr. Dumitru Daniel ( Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”)

22 iulie 2016, ora 10:00
Teza de doctorat aparţinând domnului GROPENEANU (DRAGOMIR) A. TINCUTA-ANTONELA cu tema COOPERAREA INTERNATIONALA IN DOMENIUL COMBATERII CRIMINALITATII INFORMATICE. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. Luca IAMANDI.
Data susţinerii: 22.07.2016, ora 10.00 in sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;
 • Membri:
  • 1.prof. univ. dr. GHINEA NICOLAE;
  • 2.prof. univ. dr. AMZA TUDOR;
  • 3.prof. univ. dr. IVAN ADRIAN;
  • REZUMAT TEZĂ
  • CV-uri

22 iulie 2016, ora 12:00
Teza de doctorat aparţinând domnului ASANACHE-DAMIAN D. DANIEL-CIPRIAN cu tema CRIMINALITATEA SĂVÂRŞITĂ CU VIOLENŢĂ ÎN ROMÂNIA. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. Luca IAMANDI.
Data susţinerii: 22.07.2016, ora 12.00 in sala CNAI. Textul integral al tezei in format tiparit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Politie.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;
 • Membri:
  • 3.prof. univ. dr. IACOB ADRIAN;
  • 4.prof. univ. dr. AMZA TUDOR;
  • 5.prof. univ. dr. POPA GHEORGHE;
  • REZUMAT TEZĂ
  • CV-uri

22 iulie 2016, ora 14:00
Teza de doctorat aparţinând domnului VEDINAS I. IOAN-LAURENTIU cu tema POLITIA LOCALA IN CONTEXT NATIONAL SI EUROPEAN. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. Luca IAMANDI.
Data susţinerii: 22.07.2016, ora 14.00 in sala CNAI
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;
 • Membri:
  • 1.prof. univ. dr. ȚUPULAN CLAUDIU;
  • 2.prof. univ. dr. POPA NICOLAE;
  • 3.prof. univ. dr. COSTEA ANA-CLAUDIA;
  • REZUMAT TEZĂ
  • CV-uri

12 iulie 2016, ora 11:00
Teza de doctorat aparţinând domnului Lucian Cristian-Teodor cu tema RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI IN CONTEXTUL ACTIVITATILOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A TERORISMULUI. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. Robert MORAR.
Data susţinerii: 12.07.2016, ora 11.00 in sala CNAI
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;
 • Membri:
  • 1.prof. univ. dr. Robert MORAR;
  • 2.prof. univ. dr. Constantin DUVAC;
  • 3.prof. univ. dr. Purda NICOLAE;
  • 4.prof. univ. dr. Claudiu TUPULAN;
  • REZUMAT TEZĂ
  • CV-uri

01 iulie 2016, ora 11:00
Teza de doctorat aparţinând domnului DRUMCEA GABRIEL cu tema PREVENIREA ŞI COMBATEREA FALSIFICĂRII DE MONEDĂ ŞI A ALTOR INSTRUMENTE DE PLATĂ. Conducator de doctorat este prof. univ. dr. Robert MORAR.
Data susţinerii: 01.07.2016, ora 11.00.
 • Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Dan-Victor CAVAROPOL;
 • Membri:
  • 1.prof. univ. dr. Robert MORAR;
  • 2.prof. univ. dr. Constantin DUVAC;
  • 3.prof. univ. dr. Vasile IANCU;
  • 4.prof. univ. dr. Claudiu TUPULAN;
  • REZUMAT TEZĂ
  • CV-uri

06 iulie 2016, ora 14:00
Teza de abilitare aparţinând doamnei prof. univ. dr. Negruț Vasilica.
Data susţinerii: 06.07.2016, ora 14.00.
 • Comisia de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Stoica Veronica;
 • Membri:
  • 1.prof. univ. dr. Vedinaș Verginia (Universitatea București);
  • 2.prof. univ. dr. Bădescu Mihai (Universitatea ”Spiru Haret”)

06 iulie 2016, ora 08:00
Teza de abilitare aparţinând doamnei prof. univ. dr. Lorincz Anca-Lelia.
Data susţinerii: 06.07.2016, ora 08.00.
 • Comisia de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare este următoarea:
 • Preşedinte: prof. univ. dr. Popa Gheorghe;
 • Membri:
  • 1.prof. univ. dr. Toader Tudorel (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”-Iaşi);
  • 2.prof. univ. dr. Duţu Mircea (Academia Română)

28 iunie 2016, ora 10:00
În data de 28.06.2016, ora 10:00, la sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de doctorandul DUMITRAȘCU A. CIPRIAN-MIHAIL, cu tema "Managementul investigării infracțiunilor informatice. Perspective de combatere a fenomenului", având ca și conducător de doctorat pe domnul prof. univ. dr. COMAN FLORIAN.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
Anexăm la prezentul :


21 iunie 2016, ora 12:00
În data de 21.06.2016, ora 12:00, la sala CNAI, se va susține public teza de doctorat elaborată de doctorandul ȘOFINEȚ (LUNGU) A. ANTONELA-ALINA, cu tema "Doctrina Ordinii și Siguranței Publice", având ca și conducător de doctorat pe domnul prof. univ. dr. ȚICAL GEORGE.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
Anexăm la prezentul :


10 iunie 2016, ora 11:00
În data de 10.06.2016, ora 11:00, la sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de doctorandul Biștea Viorica, cu tema "Rădăcinile criminologice ale infracțiunilor de evaziune fiscală", având ca și conducător de doctorat pe domnul prof. univ. dr. DUMITRU MAZILU.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
Anexăm la prezentul :


26 mai 2016, ora 12:30
În data de 26.05.2016, ora 12:30, la sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de doctorandul TOMA E. ALISA-VALERIA, cu tema "Protecția juridică a drepturilor de autor și a drepturilor conexe" având ca și conducător de doctorat pe domnul prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ.
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
Anexăm la prezentul :


26 mai 2016, ora 11:00
În data de 26.05.2016, ora 11:00, la sala Senatului, se va susține public teza de doctorat elaborată de doctorandul DIACONU (ȘIMONESCU-DIACONU) Gh. RALUCA-ELENA, cu tema "Doctrină și jurisprudență în materia infracțiunilor rutiere" având ca și conducător de doctorat pe domnul prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ .
Textul integral al tezei în format tipărit poate fi consultat la Biblioteca Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
Anexăm la prezentul :


15 APRILIE 2016, ora 11:00
Doctorandul RADU BOGDAN, va susţine public teza de doctorat intitulată "Cooperarea internațională în materia insolvenței"conducător de doctorat Prof. univ. dr. DUMITRU MAZILU .
REZUMAT TEZĂ


08 APRILIE 2016, ora 12:00
Doctorandul STANCIU MONICA-DIANA, va susţine public teza de doctorat intitulată "Cooperarea internațională în domeniul reglementării transportului mărfurilor periculoase"conducător de doctorat Prof. univ. dr. DUMITRU MAZILU .
REZUMAT TEZĂ


08 APRILIE 2016, ora 11:00
Doctorandul TUDOR ELENA, va susţine public teza de doctorat intitulată "Dreptul la pace și dreptul păcii"conducător de doctorat Prof. univ. dr. DUMITRU MAZILU .
REZUMAT TEZĂ