ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

istoricul academiei

infiintata in anul 1949 sub numele de Scoala de Ofiteri Militie din Bucuresti

În baza art. 3 din Decretul nr. 25/1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin
Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti în localul Şcolii de Sergenţi majori din Bulevardul Ilie Pintilie nr.5, Comandantul şcolii fiind Lt. Col. Damian Ion.
Scopul şcolii este de a pregăti ofiţeri de miliţie, în vederea completării locurilor vacante existente în statele de organizare ale organelor de miliţie cu cadre bine calificate. Candidaţii pentru concursul de admitere sunt recrutaţi dintre tinerii din câmpul muncii, ostaşi în termen din miliţie sau din armată, precum şi dintre subofiţerii aflaţi în miliţie şi propuşi de şefii ierarhici." Prin Ordinul de zi nr.66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, Şcoala superioară de cadre a fost trecută în cadrul Şcolii de Ofiţeri Miliţie, ca subunitate aparte, ale cărei cursuri au început la data de 23 august 1949.

CONTINUARE

H.G. 294 / 2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor
EMITENT: GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 3 aprilie 2007;
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAP. I - Dispozitii generale
ART. 1
(1) Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", infiintata in baza Hotararii Guvernului nr. 137/1991 privind infiintarea Academiei de Politie a Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Academia, cu sediul in municipiul Bucuresti, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este institutie publica de invatamant superior acreditata, din reteaua de invatamant de stat, cu personalitate juridica, parte integranta a sistemului national al studiilor universitare.
(2) Academia functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare MAI.
(3) Coordonarea functionala a Academiei se stabileste prin ordin al ministrului Administratiei si Internelor.
MAI MULT