Scoala Doctorala DE DREPT

Studii Masterat

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

 

 

 

SCOALA DOCTORALA

DOMENIUL: DREPT


Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Ordinul ministrului învăţământului nr.3128/1995 cu Anexa 1 – Lista IOD şi a ramurilor de ştiinţă în care acestea au dreptul să organizeze doctoratul (poziţia nr.38) şi Precizările Miniterului Educaţiei Naţionale privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului înregistrate sub nr.43163 din 27.10.1997, precum şi Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD.


Componenta Consiliului
Scolii Doctorale
Drept

DIRECTOR

CONSILIUL SCOLII DOCTORALE

Prof.univ.dr. ŢICLEA ALEXANDRU
Prof.univ.dr. VLAD BARBU
Prof.univ.dr. DUȚU – BUZURA MIRCEA
Student-doctorand IORDACHE IONUȚSECRETARIATDate de contact

tel: 021.3175523, int. 17554, email: secretariat_dsd@academiadepolitie.ro