Legea 544/2001

LEGEA 544 - Solicitari

Pentru a solicita Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Biroului Cooperare Interuniversitară și Relații Publice - Compartimentul Relații Publice.


Legea 544 actualizata

PERSOANE DESEMNATE
Responsabili cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:
agent șef de poliție Stancu Silviu Cristian și
agent șef de poliție Bădiță Nicoleta Mariana

COORDONATE DE CONTACT
Telefon: 021/317.55.23, int. 17179
E-mail solicitări: relatiipublice@academiadepolitie.ro
Program de funcționare: luni – vineri 0730 - 1530

Modalitati de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.