ULTIMAORA

13 iulie 2021

ANUNȚ

Procesul verbal al comisiei de contestații privind rezolvarea contestațiilor depuse în data de 13 iulie a.c.;
MAI MULT
Lista cu absolvenții participanți la examenul de licență sesiunea iulie 2021 declarați PROMOVAT
MAI MULT
Lista cu absolvenții participanți la examenul de licență sesiunea iulie 2021 declarați NEPROMOVAT
MAI MULT

09 iulie 2021

ANUNȚ

Rezultatele finale la examenul de disertație, sesiunea iulie 2021, la programul de master Arhivistică contemporană
MAI MULT

11 mai 2021

ANUNȚ

ORARUL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE la programul de master Arhivistică Contemporană Anul II (seria 2019-2021), semestrul II (10.05 - 04.06.2021) An universitar 2020-2021
MAI MULT

05 martie 2021

LISTA cu absolvenții care au promovat examenul de licență - Sesiunea MARTIE 2021
MAI MULT

02 martie 2021

LISTA cu rezultatele obținute la proba I (scris) Examenul de licență - Sesiunea MARTIE 2021
MAI MULT

25 februarie 2021

ANUNȚ

În conformitate cu Hotărârea Senatului Universitar al Academiei de Poliție nr. 65/2021, stagiul de practică aferent semestrului I la programul de master Arhivistică contemporană se replanifică pentru perioada 08 – 19.03.2021.

15 ianuarie 2021

Planificarea sesiunii de iarnă la programul de licență Arhivistică
MAI MULT

Planificarea sesiunii de iarnă la programul de lde masterat Arhivistică contemporană
MAI MULT

13 octombrie 2020

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 pentru programul de studii de masterat Arhivistică contemporană, Seria 2019-2021
MAI MULT

25 septembrie 2020

Rezultatele finale ale examenului de disertație sesiunea septembrie 2020 la programul de master Arhivistică contemporană - seria 2018-2020
MAI MULT

04 august 2020

Oferta educațională a programului de master Arhivistică contemporană - anul universitar 2020-2021
MAI MULT

Pliantul cu informațiile relevante pentru concursul de admitere la programul de master Arhivistică contemporană, sesiunea septembrie 2020
MAI MULT

16 iulie 2020

Lista cu rezultatele probei II (susținerea lucrării de licență)
MAI MULT

LISTA cu absolvenții declarați PROMOVAT în urma susținerii examenului de licență Sesiunea IULIE 2020
MAI MULT

LISTA cu absolvenții declarați NEPROMOVAT în urma susținerii examenului de licență Sesiunea IULIE 2020
MAI MULT

14 iulie 2020

LISTA cu absolvenții declarați ADMIS pentru susținerea lucrărilor de licență Sesiunea IULIE 2020
MAI MULT

LISTA cu absolvenții declarați RESPINS în urma susținerii probei I (scris) Sesiunea IULIE 2020
MAI MULT

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 14.07.2020, în cadrul comisiei de contestații la Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate

MAI MULT

13 iulie 2020

LISTA cu rezultatele provizorii obținute la Proba I (scris) - Examenul de licență, sesiunea IULIE 2020
MAI MULT

02 iunie 2020

Planificare colocvii

Planificarea colocviilor aferente anului universitar 2019-2020/semestrul II.
MAI MULT

20 februarie 2020

Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă 2020 la programul de studii universitare de masterat Arhivistică Contemporană
MAI MULT

20 februarie 2020

Calendarul examenului de licență la Facultatea de Arhivistică - sesiunea februarie 2020
MAI MULT

20 februarie 2020

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR privind desemnarea domnului conf.univ.dr. Rafael Dorian CHELARU pentru a îndeplini atribuțiunile funcției de Decan al Facultății de Arhivistică, până la ocuparea prin concurs a funcției de decan.
MAI MULT

13 decembrie 2019

LUNI, 9 DECEMBRIE 2019, ora 13.00 a avut loc CERCUL DE ARHIVISTICĂ „DIMITRIE ONCIUL” (Laborator Arhivistică “David Prodan”)
MAI MULT

25 septembrie 2019

ADMITERE MASTERAT

- Liste finale cu ierarhizarea candidaților după susținerea examenului de admitere la studii universitare de masterat

MAI MULT

20 septembrie 2019

ADMITERE MASTERAT

- ANUNȚ ADMITERE 2019, MASTERAT "ARHIVISTICĂ CONTEMPORANĂ"

MAI MULT

21 august 2019

Listă cuprinzând redistribuirea pe locurile bugetate rezervate minorităților maghiare a candidaților admiși pe locurile cu taxă în sesiunea de admitere iulie-august 2019
MAI MULT

21 august 2019

PLANIFICAREA EVALUĂRII STUDENŢILOR - Sesiunea de restanțe, măriri de notă și reexaminări – programul de licență
MAI MULT

PLANIFICAREA EVALUĂRII STUDENŢILOR - Sesiunea de restanțe, măriri de notă și reexaminări – programul de masterat
MAI MULT

PLANIFICAREA EVALUĂRII STUDENŢILOR - Sesiunea specială ERASMUS – an universitar 2018-2019
MAI MULT

13 august 2019

În atenţia candidaţilor declaraţi „Admis” la Facultatea de Arhivistică!
În perioada 14, 19-21 august 2019, candidaţii declaraţi „Admis” trebuie să transmită prin email cererea de înmatriculare în anul universitar 2019-2020 semnată şi scanată la adresa: arhivistica@academiadepolitie.ro sau să depună personal documentul la Secretariatul Facultăţii de Arhivistică (interval orar 9.00-14.00)

CERERE DE ÎNMATRICULARE

13 august 2019

Calendarul concursului de admitere la Facultatea de Arhivistică, Sesiunea august-septembrie 2019

MAI MULT

02 august 2019

Lista candidaților admiși în vederea susținerii probei scrise

MAI MULT

01 august 2019

Lista candidaților înscriși la sesiunea de admitere iulie-august 2019

MAI MULT

31 iulie 2019

Lista candidaților înscriși la sesiunea de admitere iulie-august 2019, care vor susține testarea psihologică

MAI MULT

19 iulie 2019

Admitere Program de studii universitare de licență, Specializarea ARHIVISTICĂ
MAI MULT


Admitere Program de studii universitare de masterat, programul ARHIVISTICĂ CONTEMPORANĂ
MAI MULT


Școala Națională de Perfecționare Arhivistică „Prof. Aurelian Sacerdoțeanu” - Oferta educațională Programul de formare profesională - Perfecționare, ocupația „Arhivar”.
MAI MULT

11 iunie 2019

MARȚI, 11 IUNIE 2019, ora 14:00 va avea loc sub auspiciile
ZILEI INTERNATIONALE A ARHIVELOR
CERCUL DE ARHIVISTICĂ „DIMITRIE ONCIUL” (Sala Colegiului de Afaceri Interne)

MAI MULT

BINE ATI VENIT
la

Facultatea de Arhivistica

Facultatea de Arhivistică funcționează în cadrul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" începând cu anul 1992, ca una dintre cele trei facultăți existente încă de la înființarea acestei instituții de învățământ superior din România.

Potrivit art. 32 din Legea Arhivelor Naționale 16/1996, republicată, Facultatea de Arhivistică este abilitată să asigure pregătirea de specialitate a viitorilor profesioniști din Arhivele Naționale și din instituțiile creatoare și deținătoare de documente de arhivă.

Începuturile pregătirii în acest domeniu datează încă din secolul al XIX-lea, dobândind recunoașterea odată cu înființarea Școlii de Arhivistică ce a funcționat în perioada 1924-1950. În cadrul acestei instituții au activat mari personalități ale istoriografiei românești, printer care pot fi amintiți: Constantin Moisil, Aurelian Sacerdoțeanu, Emil Vîrtosu, Damian P. Bogdan, Mihai Berza, Alexandru Elian.

Profesia de arhivist, în secolul al XXI-lea, este indisolubil legată de evoluția societății informaționale și obligă la o continuă adaptare la modul în care informația este difuzată sau păstrată în diverse medii și pe diverși suporți.

Menirea unui arhivist, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea, este conservarea memoriei instituționale sau colective (a națiunii) și presupune dezvoltarea abilităților profesionale adecvate, prin dobândirea unei solide culturi teoretice și practice.

Toate segmentele societății au nevoie de persoane calificate în domeniul arhivistic care să răspundă necesităților de identificare și accesare rapidă a informațiilor utile sau care să fie în măsură să realizeze documentarea necesară desfășurării unor activități specifice. Aceste realități asigură după absolvire șanse sporite de inserție pe piața forței de muncă, atât în mediul public, cât și în cel privat.

Oportunități de carieră:

  • Arhivist/funcționar public la Arhivele Naţionale;
  • Arhivist, angajat cu studii superioare, în cadrul instituțiilor publice (ministere, prefecturi, primării etc.) sau organizațiilor private (operatori economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice, bănci, companii de asigurări etc.), specialist în gestionarea arhivelor clasice (pe hârtie) și/sau electronice;
  • Asistent de cercetare în istorie;
  • Documentarist;
  • Conservator de arhivă (studii superioare).