PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER ARHIVISTICA CONTEMPORANA
(Învatamant cu frecventa, durata 2 ani, 120 ECTS)ADMITEREA SI INMATRICULAREA STUDENTILOR

Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” oferă Programul de master profesional ARHIVISTICĂ CONTEMPORANĂ, învăţământ cu frecvenţă (durata 2 ani, 120 credite), finalizat cu diplomă de master în arhivistică.


INFORMATII GENERALE ADMITERE

Înscrierea la concursul de admitere la programul de studii universitare de master se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.
Sesiunea de admitere se organizează de regulă în luna septembrie, calendarul desfășurării acesteia fiind postat pe site-ul Academiei de Poliție după aprobarea Regulamentului de admitere la programul de master.
Admiterea se organizează pe bază de concurs, care constă de regulă într-o probă, şi anume: prezentarea unui proiect de cercetare cu aplicabilitate în domeniul arhivistic/interviu (ex.: studiu de caz privind prelucrarea arhivistică şi/sau valorificarea documentelor de la Arhivele Naţionale şi/sau creatorii şi deţinătorii de documente). Tema proiectului se va încadra în tematica corespunzătoare sesiunii de admitere. Bibliografia orientativă poate fi consultată pe site-ul Academiei de Poliției după aprobarea și afișarea pe site-ul instituției a Regulamentului de admitere.
Informații suplimentare în legătură cu examenul de admitere la programul de studii de master Arhivistică contemporană din cadrul Facultății de Arhivistică (condiții de înscriere, dosar concurs, număr de locuri, taxă de școlarizare etc.) se postează pe site-ul Academiei de Poliției după aprobarea Regulamentului de admitere la programul de master; alternativ, aceestea se pot obține și contactându-ne la numărul de telefon 021.317.55.23 interior 17481, 17420.


CURRICULA DE STUDII
(informatii generale)

Disciplinele de specialitate incluse în curricula de studii vizează obținerea competențelor profesionale specifice domeniului de formare, între care pot fi amintite: coordonarea constituirii şi administrării unei arhive; stabilirea valorii istorice si practice a documentelor; valorificarea informaţiilor din arhivele istorice şi cele curente; arhivarea electronică a documentelor şi managementul documentelor electronice; reconstituirea contextului societal şi instituţional (istoric) din care face parte o arhivă şi creatorul acesteia.
Între disciplinele studiate se înscriu:
• Managementul documentelor • Legislaţie şi accesul la informaţia publică • Managementul arhivelor • Cercetarea şi valorificarea documentelor din arhivele istorice • Managementul documentelor electronice • Standarde arhivistice internaţionale • Cooperare arhivistică internaţională • Patrimoniu cultural şi arhivistic • Păstrarea şi conservarea documentelor istorice • Drept administrativ


CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR

Cursurile se desfășoară de regulă în sistem modular intensiv, pe parcursul a două semestre de câte 4-5 săptămâni, programate de obicei în lunile noiembriedecembrie (semestrul I) şi, respectiv, luna mai (semestrul II).
Practica de specialitate cuprinde două stagii de câte 2 săptămâni fiecare, organizate imediat după sesiunile de examene. Stagiile de practică se pot desfășura fie în cadrul M.A.I. (ex. Arhivele Naționale), ministere, agenții naționale, companii private etc, fie la locul de muncă al studentului.sferabile stabilite în planul de învățământ, pentru seria din care face parte.


FACILITATI OFERITE STUDENTILOR

• Bibliotecă de specialitate;
• Cabinete de arhivistică și informatică.
• Săli de studiu rezervate studenţilor fiecărui an.OPORTUNITATI DE ANGAJARE

Absolvenții programului de master Arhivistică contemporană au beneficiul pregătirii de specialitate în profesii, precum:
• Arhivist/record manager în cadrul instituțiilor publice (Arhivele Naționale, ministere, prefecturi, primării etc.) sau al organizațiilor private (operatori economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice, bănci, companii de asigurări etc.);
• Asistent de cercetare în istorie;
• Documentarist;
• Conservator de arhivă (studii superioare).