Scoala Doctorala O.P.S.N.

Studii Masterat

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

 

 

 

SCOALA DOCTORALA

DOMENIUL: ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAŞcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,
Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Ordinul M.E.C. nr. 4847/30.10.2002 privind acordarea calităţii de IOD în domeniul ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ şi Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD.

În cadrul IOSUD Academia de Poliţie “A.I.Cuza”, Şcoala Doctorală este o structură organizatorică şi administrativă, care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o tematică disciplinară sau interdisciplinară.

Şcoala Doctorală organizează doctorat ştiinţific în domeniul ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ. Şcoala Doctorală asigură doctoranzilor săi condiţiile necesare pentru dobândirea competenţelor specifice domeniului ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, precum şi a competenţelor transversale compatibile preocupărilor ştiinţifice ale studenţilor.


Componenta Consiliului Scolii Doctorale
O.P.S.N.

DIRECTOR

CONSILIUL SCOLII DOCTORALE

Prof.univ.dr. ȚUPULAN CLAUDIU
Prof.univ.dr. DUMITRU DANIEL
Prof.univ.dr. VASILE SERGIU ADRIAN
Student doctorand COMAN IULIAN Student doctorand NISTOR GABRIEL CĂLIN


SECRETARIAT


Date de contact

tel: 021.3175523, int. 17554, email: secretariat_dsd@academiadepolitie.ro