ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

istoricul academiei

infiintata in anul 1949 sub numele de Scoala de Ofiteri Militie din Bucuresti

În baza art. 3 din Decretul nr. 25/1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin
Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti în localul Şcolii de Sergenţi majori din Bulevardul Ilie Pintilie nr.5, Comandantul şcolii fiind Lt. Col. Damian Ion.
Scopul şcolii este de a pregăti ofiţeri de miliţie, în vederea completării locurilor vacante existente în statele de organizare ale organelor de miliţie cu cadre bine calificate. Candidaţii pentru concursul de admitere sunt recrutaţi dintre tinerii din câmpul muncii, ostaşi în termen din miliţie sau din armată, precum şi dintre subofiţerii aflaţi în miliţie şi propuşi de şefii ierarhici." Prin Ordinul de zi nr.66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, Şcoala superioară de cadre a fost trecută în cadrul Şcolii de Ofiţeri Miliţie, ca subunitate aparte, ale cărei cursuri au început la data de 23 august 1949.

1951- 1953 Scoala Centrala de Ofiteri Militie din Bucuresti

Prin Ordinul Directorului General al Miliţiei nr. 87 777 din 22 iulie 1951, Serviciul Organizare a comunicat că "începând cu această dată Şcoala Ofiţeri de Miliţie se va numi Şcoala Centrală de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti". La data de 30 septembrie 1952 comandant al Şcolii Centrale de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti a fost numit Lt. Col. Dumitrescu Romulus, în baza Ordinul Directorului General al Miliţiei (Direcţia Cadre nr. 829 129, şi a Ordinului de Front nr. 121 din 2 octombrie 1952). În cursul lunii septembrie Şcoala Centrală de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti s-a mutat din localul din Bulevardul Ilie Pintilie nr.5 în localul din Strada Dobrogeanu Gherea nr.3.

1953 (aprilie) Scoala Pregatitoare Ofiteri Militie Bucuresti

Prin Ordinul de Front nr. 95 din 24 aprilie 1953 s-a facut cunoscut că titulatura şcolii va fi Şcoala Pregătitoare Ofiţeri Miliţie Bucureşti.

1953 (iunie) - 1957 Scoala Ministerului Securitatii Statului nr. 7 Bucuresti

Prin Ordinul Directorului General al Miliţiei (Serviciul cadre) nr.160 391 din 1 iunie 1953, se schimbă titulatura Şcolii Pregătitoare Ofiţeri Miliţie în Şcoala Ministerului Securităţii Statului nr. 7 Bucureşti.
La data de 23 aprilie 1954, Şcolii Ministerului Securităţii Statului nr.7 Bucureşti i se atribuie indicativ militar U.M. 0564 Bucureşti. Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 2979 din data de 30 iunie 1956, Colonel Dumitrescu Romulus, comandantul Şcolii Ministerului Securităţii Statului nr.7 Bucureşti "a fost trecut în cadrele de rezervă". Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 2922 din data de 1 iulie 1956, Căpitan Veltman Iosif, a fost numit în funcţia de şef al Şcolii Ministerului Securităţii Statului nr.7 Bucureşti , fiind ulterior avansat la gradul de maior (prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 2923 din data de 1 iulie 1956).

1957-1960 scoala M.A.I. nr. 2 Bucuresti

Prin Ordinul Direcţiei Cadre M. A. I. nr. 41/202 044/ 478/ 1957, în urma reorganizării ministerului, Şcoala Ministerului Securităţii Statului nr.7, a primit denumirea de Şcoala M.A.I. nr.2 Bucureşti.
Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 2580 din data de 1 august 1957, maior Veltman Iosif, şeful Şcolii M.A.I. nr. 2, a fost mutat în interesul serviciului ca locţiitor al Şefului Direcţiei Cercetări Penale din Direcţia Generală a Miliţiei, iar maior Stan Aurelian, Şeful şcolii M.A.I. nr.4 Sibiu, a fost mutat şi numit în funcţia de Şef al Şcolii M.A.I. nr. 2 Bucureşti.

1960-1962 Centrul Scolar M.A.I.

Prin unificarea Şcolii M.A.I. nr. 2 Bucureşti şi a Şcolii M.A.I. nr.4 Sibiu, s-a format Centrul Şcolar M.A.I. În luna aprilie 1960 sediul şcolii de miliţie a fost mutat în Băneasa, în locul Regiunii de Securitate Bucureşti. Prin Ordinul de Front nr. 280 din 16 noiembrie 1960, s-a făcut cunoscut că noua titulatură a Centrului Şcolar M.A.I. va fi Şcoala de ofiţeri M.A.I. nr. 2 Bucureşti.

1962-1972 Scoala Militara de Ofiteri M.A.I.

Prin Hotărârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi a Comitetului de Miniştri al Republicii Populare Române, privind unele măsuri pentru completarea studiilor de către ofiţerii din cadrul Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne numărul 305 din 30 martie 1962, sunt prevăzute şcolile organizate în acest sens, între care se află şi Şcoala Militară de Ofiţeri M.A.I.

1972- 1990 Scoala Militara de Ofiteri a Ministerului de Interne

În anul 1972 prin Ordinul Ministrului de Interne al Republicii Socialiste România nr.04045 din 01.07.1972 se înfiinţează Şcoala Militară de Ofiţeri a Ministerului de Interne, instituţie de învăţământ superior, prin desfiinţarea Şcolii Militare pentru pregătirea şi perfecţionarea Ofiţerilor de securitate şi a Şcolii Militare de Ofiţeri M.A.I. Totodată i se atribuie şi indicativul militar unic U.M. 0828 Bucureşti.

1990-1991- Scoala Militara Superioara de Ofiteri a Ministerului de Interne

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 431 din 25 Aprilie 1990 se înfiinţează Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri a Ministerului de Interne, instituţie militară de învăţământ superior cu autonomie universitară, subordonată Ministerului de Interne. În cadrul Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne se organizează Facultatea de Poliţie, pentru armele: poliţie , penitenciare, paşapoarte-puncte de control trecere frontieră, pompieri, trupe de pază şi ordine, echivalentă cu studii juridice superioare.
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1305 din 15 decembrie 1990, pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 431 din 25 Aprilie 1990 privind înfiinţarea Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne şi stabilirea denumirii acestei şcoli, Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne i se atribuie denumirea de „Alexandru Ioan Cuza" (art.2) 1991-prezent - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza"

top

1991 - prezent Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza"

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 137 din 25 februarie 1991 se înfiinţează Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", instituţie militară de învăţământ superior cu autonomie universitară, subordonată ministrului de interne, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" se înfiinţează:
 • Facultatea de Poliţie, echivalentă cu studii juridice superioare;
 • Facultatea de Psihosociologie;
 • Facultatea de Pompieri, echivalentă cu studii superioare în domeniul tehnic, profilul construcţii (art.3);
 • Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 1/ 05970 din 15 decembrie 1991, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" se înfiinţează Facultatea de Jandarmi, echivalentă cu studii juridice superioare (art.1);
 • Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 04817 din 01 februarie 1992, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" se înfiinţează Facultatea de Arhivistică, care face parte din structura acestei instituţii de învăţământ superior (art. 1)
 • Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 04874 din 31 iulie 1992, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" se înfiinţează Facultatea de Grăniceri, echivalentă cu studii juridice superioare (art.1);
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", denumită în continuare Academia, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului României nr. 137/1991, este este instituţie de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ militar, de ordine şi siguranţă publică.

Academia este organizată și funcționează subordinea Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, iar structura organizatorică a instituției și numărul de posturi sunt aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. I/1835/2021 din 14.06.2021.

Principalele elemente de structură ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare și postuniversitare, sunt următoarele:
 • Facultatea de Poliţie;
 • Facultatea de Pompieri;
 • Facultatea de Arhivistică;
 • Departamentul de Studii Doctorale;
 • Colegiul Naţional de Afaceri Interne;
 • Centrul IFR / ID (Învățământ cu Frecvență Redusă și Învățământ la Distanță);

Din galeria comandanţilor şi a şefilor de stat major ai acestei instituţii, de-a lungul timpului, fac parte, după cum urmează:
top

Comandanti

 • 1949-1951 - Lt. col Damian Ion;
 • 1951-1953 - Lt. col. Dumitrescu Romulus;
 • 1953 -1957 - Maior Veltman Iosif;
 • 1957-1960 - Colonel Voicescu Ervin
 • 1960-1961 - Maior Constantin Roşea
 • 1961-1962 - Lt. col Mircea Oprescu;
 • 1962-1964 - Lt. col Vladimir Biriş;
 • 1965-1967 - Maior Dumitru Mazilu;
 • 1968 – 1973 - General maior Budişteanu Nicolae;
 • 1973 – 1974 - General maior Neagu Cosma;
 • 1974 – 1978 - General maior VIad Iulian;
 • 1978 – 1980 - General Pleşiţă Nicolae;
 • 1980 – 1989 - General locotenent Nicolae Ceauşescu;
 • 1990 – 1997 - General de divizie, prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu;
 • 1997 – 2000 - Prof. univ. dr. Emilian Stancu
 • 2000 – 2008 - Chestor principal de poliţie, prof. univ. dr. Costică Voicu
 • 2008 – 2011 - Chestor de poliţie, prof. univ. dr. Iamandi Luca
 • 2011 – 2012 - Chestor de poliţie dr. Ioan Liviu Tăut
 • 2012 – 2013 - Chestor de poliţie, prof.univ.dr. Gheorghe Popa
 • 2013 – 2014 - Chestor de poliţie, prof.univ.dr. Badescu Mihai
 • 2014 – 2016 - Chestor de poliţie, prof.univ.dr. Gheorghe Popa
 • 2016 - 2018 - Comisar-șef de poliție, prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel
 • 2018 - 2019 - Chestor de poliție, prof.univ.dr. Iacob Adrian
 • 2019 - 2020 - Comisar-șef de poliție, prof.univ.dr. Veronica Stoica
 • 2020 - 2020 - Comisar-șef de poliție, lect.univ.dr. Marius Florin Mihăilă
 • 04.06.2020 - 03.03.2021 - Chestor de poliție, conf.univ.dr. Cătălin Andruș
 • 04.03.2021 - 14.09.2021 - Comisar-șef de poliție, conf.univ.dr. Nicolae-David Ungureanu
 • 15.09.2021 - prezent - Locotenent-colonel Claudiu-Ștefan Chindriș

Sefi de Stat Major

 • 1972-1975 - Colonel Cristocea Nicolae;
 • 1975-1979 - Colonel Burghelea Vasile;
 • 1979-1990 - Colonel Răbăcel Gheorghe;
 • 1990-1997 - General maior ,conf. univ. dr. George Seriţan;
 • 1997-1999 - General de brigadă Ilie Gorjan;
 • 1999-2000 - General de brigadă Octavian Chiţu;
 • 2000-2005 - Chestor principal de poliţie, conf. univ. dr. George Seriţan;
top