ACHIZITII PUBLICE

Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti
Cod de identificare fiscala: 4266472
Adresa: Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Telefon: 0213175523; int. 17139, 17224, 17226
Fax: 0213170844

Pentru informații la zi privind procedurile de achiziții în desfășurare vă rugăm să vizitați site-ul :

site www.e-licitatie.ro

Contracte ce depasesc 5000 de euro - 2021
P.A.A.P. 2021 (actualizat) - Proceduri
P.A.A.P. 2021 - Proceduri
P.A.A.P. 2021 (actualizat) - Achiziții directe
P.A.A.P. 2021 - Achiziții directe
P.A.A.P. 2021 - Proiecte

ANUNȚ DE PUBLICITATE

În cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și anveloparea termică a infrastructurii – sistem modern de reducere eficientă a consumului energetic în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, COD SMIS 2014+: 125082, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractului de prestare servicii de verificare a documentațiilor tehnico-economice elaborate în diverse faze de proiectare, inclusiv a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și anveloparea termică a infrastructurii – sistem modern de reducere eficientă a consumului energetic în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza", cu respectarea documentațiilor anexate, pe adresa de e-mail achiziții@academiadepolitie.ro până la data de 06.05.2021 orele 12:00.

MAI MULT


ANUNȚ DE PUBLICITATE

În cadrul proiectului "Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști", COD SMIS 2014+: 125167, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contracului de prestare servicii de verificare a documentațiilor tehnico-economice elaborate în diverse faze de proiectare, inclusiv a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Dezvoltarea și modernizarea infastructurii educaționale din Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști", cu respectarea documentațiilor anexate, pe adresa de e-mail achizitii@academiadepolitie.ro până la data de 27.04.2021 orele 15:00.

MAI MULT


ANUNȚ DE PUBLICITATE

În cadrul proiectului "Dezvoltarea și modernizarea infastructurii educaționale din Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști", COD SMIS 2014+: 125167, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contracului de prestare servicii pentru management de proiect, respectiv contractului de prestare servicii de informare și publicitate, cu respectarea documentațiilor anexate, pe adresa de email achiziții@academiadepolitie.ro până la data de 12.10.2020 orele 11:00.

MAI MULT


ANUNȚ în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și anveloparea termică a infrastructurii - sistem modern de reducere eficientă a consumului energetic în Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", cod SMIS: 125082, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

MAI MULT


Contracte ce depasesc 5000 de euro- 2020 Programul anual al achizitiilor publice 2020 - Proceduri Programul anual al achizitiilor publice 2020 - A. directe Programul anual al achizitiilor publice 2020 - Proiecte Contracte ce depasesc 5000 de euro- 2019 Programul anual al achizitiilor publice 2019 - Proceduri Programul anual al achizitiilor publice 2019 - A. directe Programul anual al achizitiilor publice 2019 - Proiecte Contracte ce depasesc 5000 de euro- 2018 Programul anual al achizitiilor publice 2018 - Proceduri Programul anual al achizitiilor publice 2018 - A. directe Programul anual al achizitiilor publice 2018 - Proiecte