ULTIMAORA

09 OCTOMBRIE 2018

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” organizează în perioada 11 – 12 octombrie 2018 SEMINARUL INTERNAȚIONAL cu tema „Sisteme eficiente de prevenție a fraudei cu fonduri europene structurale și de investiție. Aspecte teoretice și practice de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese”, în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene – DeCInCo_UE”, cofinanțat prin PROGRAMUL HERCULE III 2014 – 2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „LAW TRAINING AND STUDIES”, conform Acordului de Grant nr. 786278.

09 OCTOMBRIE 2018

ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 25 octombrie 2018 Conferința Internațională cu titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene” / „Eliminating fraud and preventing incompatibilities, a safe way towards successful access to European funds” – Sesiunea a III-a „Combaterea fraudei – prioritate majoră în relația cu fondurile europene” / „Combating fraud, a major priority in relation to European funds”, conform Acordului de Grant nr. 786275 – ElFraPI-EU, încheiat în cadrul Programului HERCULE III 2014 – 2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Acțiunea „TRAINING AND CONFERENCES”.

07 MARTIE 2018

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a organizat în data de 07 martie 2018 evenimentul Masă rotundă privind jurisprudența cazurilor de incompatibilitate și conflict de interese existene în evidența autorităților publice, în cadrul proiectului nr. 786278 - DeCInCo_UE cu titlul „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene”, co-finanțat prin Programul Hercule III gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta instruire antifraudă.

16 IANUARIE 2018

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” implementează în prezent proiectul nr.786275 - ElFraPI-EU cu titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene”, co-finanțat prin Programul Hercule III gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta instruire și conferințe.

23 NOIEMBRIE 2015

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” derulează proiectul cu titlul: „Dezvoltarea capacității de reacție a structurilor de ordine și siguranță publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, cod contract: HOME/2012/ISEC/AG/4000004426, număr ABAC: 30-CE-0613101/00-89, finanţat de Comisia Europeană prin Programul „PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME” (Prevenirea și lupta împotriva infracționalității).
Citeste mai mult

22 SEPTEMBRIE 2015

Rezultatele procesului de selecție a candidaților înscriși la cursul postuniversitar „Prevenirea și limitarea efectelor teroriste în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”
Rezultate

PROGRAM ACTIVITĂȚI CURS POSTUNIVERSITAR
Program


01 SEPTEMBRIE 2015

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada septembrie – noiembrie 2015, cursul postuniversitar „Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”, recunoscut și acreditat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
citeste mai mult


01 SEPTEMBRIE 2015

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează Workshop-ul cu tema: „Prezentarea celor 6 manuale şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor de formare” în cadrul obiectivului nr. 4.2 al proiectului cu titlul "Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea C.B.R.N.”, finanţat de Comisia Europeană prin PROGRAMUL PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME (CIPS/ISEC/2012).

30 IUNIE 2015

ANUNŢ DE SELECŢIE A EXPERŢILOR PE TERMEN SCURT privind reluarea procedurii de selectie si necesitatea ocuparii pozitiilor de expert ramase vacante in cadrul proiectelor
POSDRU/189/2.1/G/156813 – „Creşterea calităţii serviciilor publice şi a angajabilităţii prin stagii de practică STUDAP BUC-IF”
POSDRU/189/2.1/G/156773 – „Practica de azi – o sansa in plus pentru angajare STUDAP 2015 ”
citeste mai mult

10 APRILIE 2015

„Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 16.04.2015, ora 14.00, în sala Colegiului Național de Afaceri Interne (pavilionul Vest, parter) festivitatea de acordare a Certificatelor de absolvire a Cursului de formare de formatori organizat în cadrul proiectului cu titlul ”Dezvoltarea capacității de reacție a structurilor de ordine și siguranță publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul „PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME", cod contract HOME/2012/ISEC/AG/4000004426”.

17 NOIEMBRIE 2014

Proiect : „Servicii interactive cu operare în timp real pentru asigurarea siguranței publice în zone urbane aglomerate”
citeste mai mult

23 IANUARIE 2013

Activitatea nr. 11 din Proiectul "Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO" - etapa finala
citeste mai mult

19 OCTOMBRIE 2012

În cadrul Activității nr. 11 - "Instruirea a 200 de specialiști din structurile M.A.I.", se va desfășura cursul postuniversitar "Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică" organizat pe două serii
citeste mai mult

19 SEPTEMBRIE 2012

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Centrul Pentru Promovarea Drepturilor Omului organizează, în perioada octombrie 2012-ianuarie 2013, cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică
citeste mai mult

CERCETARE SI PROGRAME EUROPENE

PROIECT ÎN IMPLEMENTARE

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Achiziţia de echipamente mobile IT pentru participarea studenţilor Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la cursuri on-line”, cod SMIS 2014+: 150323, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, conform Contractului de Finanțare nr. 332/233t/10.08.2021, cu un buget în valoare totală de 138.400 lei, din care 108.320 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R., iar 24.372 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile alocate proiectului este de 135.400 lei. Durata de implementare a proiectului este de 8 luni, în perioada 10 august 2021 – 09 martie 2022.
ANUNȚ

PROIECT ÎN IMPLEMENTARE

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de Partener Național, anunță implementarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație”. Proiect predefinit finanțat prin Programul Afaceri Interne – Aria de cooperare Azil, Migrație, Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 pentru care s-a obținut finanțare prin Mecansimul Financiar Norvegian 2014 – 2021 în baza contractului de finanțare”, semnat între operatorul de program (OP) reprezentat de către DFEN – MAI și PP.
ANUNȚ Adresa web

PROIECT ÎN IMPLEMENTARE

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de Beneficiar, anunță implementarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” – condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști”, cod SMIS: 125167, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.3. – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de munca și sectoarele economice competitive, conform Contractului de Finanțare nr. 5445 / 2020, cu un buget în valoare totală de 29.956.846,19 lei, din care 23.965.476,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. iar 5.991.369,24 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.
ANUNȚ FIȘA DE PREZENTARE

PROIECT EUROPEAN

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” are deosebita plăcere să anunțe că a primit, prin intermediul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, o finanțare nerambursabilă din F.E.D.R. în valoare de 21.691.396,39 lei, pentru reabilitarea căminelor studențești și a pavilionului administrativ central. MAI MULTÎn cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și anveloparea termică a infrastructurii - sistem modern de reducere eficientă a consumului energetic în Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", cod SMIS: 125082, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea contractelor de management de proiect și pentru publicitate și informare cu respectarea documentațiilor anexate, până la data de 13.12.2019 ora 09:00.

MAI MULT

PROIECT DE CERCETARE

Rezultatele finale ale concursului din data de 14.01.2020 pentru ocuparea unui post de Asistent Cercetare Științifică în cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Etapa I Etapa II REZULTATE FINALERezultatele finale ale concursului din data de 14.01.2020 pentru ocuparea a 3 posturi vacante de doctorand cu timp parțial pentru perioada 01.02.2020 până în data de 31.08.2020 în cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Etapa I Etapa II REZULTATE FINALE

PROIECT DE CERCETARE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată (01.02.2020 – 31.08.2020) cu timp parțial a 3 posturi de doctorand, din cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018.

MAI MULT

PROIECT DE CERCETARE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată (01.02.2020 – 31.08.2022) a postului vacant de Asistent Cercetare Științifică, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018.

MAI MULT

PROIECT DE CERCETARE

Rezultatele finale ale concursului din data de 30.10.2018 pentru ocuparea unui post de Asistent Cercetare Științifică în cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

ETAPA I ETAPA II Rezultate finale

PROIECT DE CERCETARE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată (01.12.2018 – 31.08.2022) a postului vacant de Asistent Cercetare Științifică, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018.

MAI MULT

PROIECT DE CERCETARE

Rezultatele finale ale concursului din data de 24.08.2018 pentru ocuparea unui post de Asistent Cercetare Științifică în cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

ETAPA I Rezultate finale

PROIECT DE CERCETARE

Rezultatele finale ale concursului din data de 14.08.2018 pentru ocuparea a 3 posturi de Asistent Cercetare Științifică în cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

ETAPA I ETAPA II Rezultate finale

PROIECT DE CERCETARE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată (15.12.2018 – 31.08.2022) a postului vacant de Asistent Cercetare Științifică, COR 211307, cu normă întreagă de 8 ore/zi (160 ore/lună), din cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 02.03.2018.

MAI MULT

PROIECT DE CERCETARE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi de Asistent Cercetare Științifică, vacante în cadrul proiectului cu titlul Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 01.03.2018.

MAI MULT

PROIECT DE CERCETARE

Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu.

MAI MULT

PROIECT IN IMPLEMENTARE

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, implementează alături de Asociația pentru Implementarea Democrației în calitate de parteneri ai Ministerului Educației Naționale, proiectul cu titlul „Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, integritatea și anticorupția în sistemul de educație”, cod SIPOCA 576/cod MySMIS 127148.

MAI MULT

PROIECT FINALIZAT

Proiect : ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” implementează proiectul cu titlul „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene – DeCInCo_UE”, cofinanțat prin PROGRAMUL HERCULE III 2014 – 2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „Law Training and Studies”, conform Acordului de Finanțare nr. 786278.
MAI MULT


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a organizat în data de 07 martie 2018 evenimentul Masă rotundă privind jurisprudența cazurilor de incompatibilitate și conflict de interese existene în evidența autorităților publice, în cadrul proiectului nr. 786278 - DeCInCo_UE cu titlul „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene”, co-finanțat prin Programul Hercule III gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta instruire antifraudă.

AGENDA


“Dezbatere privind situațiile de incompatibilitate și conflict de interese ce pot apărea în cadrul echipelor de management, pe parcursul implementării proiectelor” din cadrul proiectului DeCInCo_UE


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează în zilele de 26, respectiv 27 aprilie 2018 evenimentul cu titlul „Dezbatere privind situațiile de incompatibilitate și conflict de interese ce pot apărea în cadrul echipelor de management, pe parcursul implementării proiectelor”, conform acordului de finanțare nr.786278 – DeCInCo_UE, încheiat cu Comisia Europeană, în cadrul Programului Hercule III 2014-2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „Law Training and Studies”.
MAI MULT AGENDA


SEMINARUL INTERNAȚIONAL cu titlul „Sisteme eficiente de prevenție a fraudei cu fonduri europene structurale și de investiție. Aspecte teoretice și practice de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese”


ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” organizează în perioada 11 – 12 octombrie 2018 SEMINARUL INTERNAȚIONAL cu tema „Sisteme eficiente de prevenție a fraudei cu fonduri europene structurale și de investiție. Aspecte teoretice și practice de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese”, în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene – DeCInCo_UE”, cofinanțat prin PROGRAMUL HERCULE III 2014 – 2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „LAW TRAINING AND STUDIES”, conform Acordului de Grant nr. 786278.
MAI MULT AGENDA RO AGENDA EN

SEMINARUL INTERNAȚIONAL cu titlul „Sisteme eficiente de prevenție a fraudei cu fonduri europene structurale și de investiție. Aspecte teoretice și practice de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese” 11 – 12 octombrie 2018


Active state involvement and good guvernance-Konstantinos Pavlikianis-AFCOS Greece ; MAI MULT

Gestionarea neregulilor si fraudelor în procesul de certificare a cheltuielilor-Lucica Tarara-Autoritatea de Certificare si Plata ; MAI MULT

Identificarea conflictelor de interese.Ghid practic-Gabriel Turcu-DLAF ; MAI MULT

Methods and techniques for preventing-Sandra Kaziukevičiūtė-SIS Lithuania ; MAI MULT

Preventing corruption in Portugal-Antonio J. Maia Council for the Prev. of Corrup ; MAI MULT

Prezentare proiect DeCInCo_UE - Toma Cosmin Cojanu - MP ; MAI MULT

Regimul juridic al conflictului de interese-Mihai Ioan-M.F.E ; MAI MULT

Reguli generale de cheltuire a banilor publci-Nela Badauta-ANAF ; MAI MULT

SNA 2016-2020-Alexandra Daniela Percze-Ministerul Justitiei ; MAI MULT

Studii de caz si spete conflict de interese-Anda Murgoi-PICCJ Ministerul Public ; MAI MULT

Utilizarea judicioasa a FESI-Mihai Taporea-Autoritatea de Audit Curtea de Conturi ; MAI MULT

Ghid practic privind regulile de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese DeCInCo_UE; MAI MULT

Practical Guide on rules to avoid situations of incompatibility and conflict of interests G.A. No.786278-DeCInCo_UE; MAI MULT

Studiu comparat privind reglementarea conflictului de interese în legislația statelor - Lituania, Grecia și Portugalia; MAI MULT

Comparative Study to identify incompatibilities and conflicts of interests G.A. No.786278 DeCInCo_UE; MAI MULTPROIECT FINALIZAT

Proiect : ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” implementează proiectul cu titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene – ElFraPI-EU”, cofinanțat prin PROGRAMUL HERCULE III 2014 – 2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „Training and Conferences”, conform Acordului de Finanțare nr. 786275.
MAI MULT


Conferința internațională a proiectului nr.786275 - ElFraPI-EU cu titlul
„Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene”


Proiect : Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 25 aprilie 2018 conferința internațională cu titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene”/ „Eliminating fraud and preventing incompatibilities, a safe way towards successful access to European funds” –sesiunea I „Metode și tehnici moderne de combatere a fraudelor în domeniul fondurilor europene”/„Modern methods and techniques for combating fraud in the field of European funds”, conform acordului de finanțare nr.786275 –ElFraPI-EU, încheiat cu Comisia Europeană, în cadrul Programului Hercule III 2014-2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „Training and Conferences”.
MAI MULT AGENDA-RO AGENDA-EN

Conferința internațională a proiectului nr.786275 - ElFraPI-EU cu titlul
„Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene”Sesiunea I, 25 aprilie 2018


Fraud involving European funds - DR. EDUARD IVANOV-IACA; MAI MULT

Fraude în cadrul contractelor și achizițiilor publice - MIHAi IOAN-M.F.E.; MAI MULT

Prezentare proiect EIFraPI-EU-TOMA COSMIN COJANU-MP; MAI MULT
Conferința internațională a proiectului nr.786275 - ElFraPI-EU cu titlul
„Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene”


Proiect : Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 14 iunie 2018 Conferința internațională cu titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene”/ „Eliminating fraud and preventing incompatibilities, a safe way towards successful access to European funds” –sesiunea II „Incompatibilități și conflicte de interese în accesarea și utilizarea fondurilor europene”/ „Incompatibilities and conflicts of interest in the accessing and use of European funds”, conform acordului de finanțare nr.786275 –ElFraPI-EU, încheiat cu Comisia Europeană, în cadrul Programului Hercule III 2014-2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta „Training and Conferences”.
MAI MULT AGENDA-RO AGENDA-EN

Conferința internațională a proiectului nr.786275 - ElFraPI-EU cu titlul
„Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene”Sesiunea II, 14 iunie 2018


EXPERIENTA DLAF IN LUPTA IMPOTRIVA FRAUDELOR-CONSTANTIN LICĂ-DLAF ; MAI MULT

PREVENT-ANAMARIA ANGHELESCU-ANI; MAI MULT

PREZENTARE GIUSEPPE ZUFFANTI-POLITIA ITALIANA; MAI MULT

PREZENTARE PAL MADARASSY-OLAF; MAI MULT

PREZENTARE PROIECTE DGA-cms.sef BOGDAN GHIORGHITA-DGA; MAI MULT
Conferința internațională a proiectului cu titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene – ElFraPI-EU”


ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza” organizează în data de 25 octombrie 2018 Conferința Internațională cu titlul „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene” / „Eliminating fraud and preventing incompatibilities, a safe way towards successful access to European funds” – Sesiunea a III-a „Combaterea fraudei – prioritate majoră în relația cu fondurile europene” / „Combating fraud, a major priority in relation to European funds”, conform Acordului de Grant nr. 786275 – ElFraPI-EU, încheiat în cadrul Programului HERCULE III 2014 – 2020, gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Acțiunea „TRAINING AND CONFERENCES”.
MAI MULT AGENDA-RO AGENDA-EN

Conferința internațională a proiectului nr.786275 - ElFraPI-EU cu titlul
„Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene” Sesiunea III, 25 octombrie 2018


Auditul intern in cadrul Politiei Federale din Germania-LOTHAR W. WELLMANN ; MAI MULT

Prevenirea fraudei si coruptiei in cadrul FSI Germania-LOTHAR W. WELLMANN-Autoritatea de Control FSI ; MAI MULT

Directiva PIF si Procurorul European-OANA RANETI-DLAF ; MAI MULT

Follow-up Sesiunea II-TOMA COSMIN COJANU-MP ; MAI MULT

Follow-up Sesiunea I-TOMA COSMIN COJANU-MP ; MAI MULT

Regimul juridic al conflictului de interese-MIHAI IOAN-MFE ; MAI MULTConferința internațională a proiectului nr.786275 - ElFraPI-EU cu titlul
„Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene” – Activitatea nr. 6 FOLLOW-UP :


Follow-up Sesiunea I - Conferinta - ElFraPI-EU; MAI MULT

Follow-up Sesiunea II - Conferinta - ElFraPI-EU; MAI MULT

Follow-up Sesiunea III - Conferinta - ElFraPI-EU; MAI MULT

Raport de Follow-up ElFraPI-EU; MAI MULT

PROIECT FINALIZAT

Proiect : „PS 3.1.5. Sistem modular multifuncţional, pilot pentru cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare - salvare a persoanelor din medii ostile vieţii”

Termeni de referinţă
Modelul contractului de finanţare
Date de contact
Legislaţie

PROIECT FINALIZAT

Proiectul „Servicii interactive cu operare în timp real pentru asigurarea siguranței publice în zone urbane aglomerate”

CITESTE MAI MULT

PROIECT FINALIZAT

Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”
În data de 30.12.2013, în cadrul Programului Comisiei Europene „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” –HOME/2012/ISEC/AG, Academia de Poliţie a semnat contractul pentru proiectul de cercetare cu titlul „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, contract înregistrat cu numărul 4568032 din 30.12.2013, proiect european încadrat la secțiunea „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” – Linii de finanţare generale ISEC 2012. SITE PROIECT

PROIECT FINALIZAT

Proiectul "„Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi ”"

CITESTE MAI MULT

PROIECT FINALIZAT

Proiectul "Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO"

ACTIVITĂŢI PROIECT SINTEZA PROIECT SITE PROIECT

PROIECT IN IMPLEMENTARE

Proiectul "Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"

Proiectul este conceput să dezvolte, ca obiectiv principal, un program de MASTER care să asigure o pregătire complexă specialiştilor ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul criminalisticii - în fapt Criminalistica acoperă cea mai mare parte a activităţilor cu caracter aplicativ care se desfăsoară în domeniul judiciar.

SINTEZA PROIECT SITE PROIECT

top

PROIECT IN IMPLEMENTARE

Proiectul "REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII"

Revista de investigare a criminalitatii este o publicatie semestriala care îmbogateste fondul documentar în materie, contribuind la perfectionarea pregatirii specialistilor, atât a celor care îsi desfasoara activitatea în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, cât si a celor din cadrul sistemului organelor judiciare.

Publicatia este unica în domeniul Ordine publica si siguranta nationala, iar în cuprinsul ei se pot identifica noile valente ale criminalitatii în general, principalele modalitati de investigare a fraudelor precum si aspecte de natura practica de ultim moment.

Revista este publicata la o editura cu prestigiu national si reprezinta o resursa stiintifica importanta pentru specialisti, furnizând informatii relevante în domeniul bunelor practici europene referitoare la prevenirea si combaterea infractionalitatii organizate.

Revista de investigare a criminalitatii numara printre colaboratorii sai personalitati de marca din domeniul cercetarii stiintifice, specialisti ai Ministerului Administratiei si Internelor, ai Asociatiei Internationale a Politistilor (IPA) - Sectia Româna, dar si colaboratori externi, profesori în cadrul academiilor de politie din Austria si Belgia. De asemenea, în Consiliul Stiintific au fost invitate personalitati marcante din domeniul Ordine publica si siguranta nationala, din domeniul Juridic si al Stiintelor socio-umaniste.

SITE PROIECT

PROIECT FINALIZAT

Proiectul "Dezvoltarea activitatii de cercetare si a infrastructurii Centrului pentru Cercetare Stiintifica si Programe Europene din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza"

SINTEZA PROIECT SITE PROIECT