Relatii cu publicul
petii/audiente

ACADEMIA DE POLITIE
“Alexandru Ioan Cuza”

PETIȚII

Solicitările ( model petiţie ) dumneavoastră către Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” pot fi transmise prin depunere personală la sediu, prin poştă, fax sau e-mail, folosind următoarele date de contact:
Adresa: Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, București
Telefon: 021/317.55.23
Fax: 021/317.55.17
E-mail: petitii@academiadepolitie.ro

ATENŢIE! Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).
Termenul de răspuns (conform art. 8 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) este de 30 de zile de la data înregistrării petiției.

AUDIENŢE

Înscrierea pentru audienţe la conducerea Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” se face prin cerere prealabilă motivată, întocmită conform modelului, depusă personal la sediul Academiei sau transmisă prin poştă, fax sau e-mail.
Adresa: Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, București
Telefon: 021/317.55.23
Fax: 021/317.55.17
E-mail: petitii@academiadepolitie.ro
Informare
Program Audiențe Academia de Poliție
Program Audiențe Conducerea Ministerului Afacerilor Interne Cerere tip pentru primirea in audienta
Formular petitie

Timpul alocat completării formularului este de 5 minute pentru fiecare formular în parte.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 021/317.55.23, interior 17181.