ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este organizată pe trei facultăţi:

Facultatea de Poliţie organizează 2 programe de studii universitare de licență:

a.domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de licenţă (DL) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", specializarea "Ordine şi siguranţă publică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă - pentru formarea inițială a ofițerilor de poliție, poliție de frontieră, jandarmi și penitenciare;

b.domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe juridice", domeniul de licenţă (DL) "Drept", specializarea "Drept", cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvență (pentru formarea inițială a ofițerilor de poliție, poliție de frontieră, jandarmi) și învățământ la distanță (pentru formarea personalului M.A.I.).


În cadrul Facultăţii de Pompieri se asigură formarea inițială a ofiţerilor pompieri, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe inginereşti”, ramura de ştiinţe (RSI) "Inginerie civilă", domeniul de licenţă (DL) "Ingineria instalaţiilor", specializarea "Instalaţii pentru construcţii - pompieri", cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvență.


Facultatea de Arhivistică pregăteşte arhivişti, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe umaniste şi arte”, ramura de ştiinţe (RSI) "Istorie", domeniul de licenţă (DL) "Istorie", specializarea "Arhivistică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi.


În cadrul Academiei de Poliţie funcţionează Colegiul National de Afaceri Interne (CNAI) ce are rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru pregatirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a altor categorii de personal din ţara şi din străinătate. Prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare (C.P.D.O.S.P.), Colegiul furnizează programe formative pentru specializarea personalului în materia drepturilor omului, utilizând o programă de specialitate testată, validată și acreditată, și beneficiind de sprijinul partenerilor naționali și internaționali.

top

ORGANIGRAMA ACADEMIEI DE POLITIE

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”


 • COLEGIUL NATIONAL DE AFACERI INTERNE

  Director - chestor de poliție conf.univ.dr. Cătălin ANDRUȘ

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.431

 • DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.145

 • CENTRUL IFR/ID

  Șef birou - comisar-șef de poliție Gheorghe MIHAI

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.134

 • SERVICIUL MANAGEMENT EDUCATIONAL SI ASIGURAREA CALITATII INVATAMANTULUI SI METODOLOGII

  î. Șef serviciu - comisar-șef de poliție conf.univ.dr. Elena-loredana PÎRVU

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.172

 • SECRETARIAT ACADEMIE

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.112

 • SERVICIUL SECRETARIAT-CABINET

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.177

 • SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

  Șef serviciu - comisar-șef de poliție Ștefania TUDOR

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.113

 • SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.153

 • FINANCIAR

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.140

 • SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE SI ACHIZITII PUBLICE

  Șef serviciu - comisar-șef de poliție dr. Toma-Cosmin COJANU

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.146

 • SERVICIUL COOPERARE UNIVERSITARA SI RELATII PUBLICE

  î. Șef serviciu - comisar-șef de poliție Gabriel-Virgil TAUBER

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.179

 • STRUCTURA DE SECURITATE / CSTIC

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.227

 • SERVICIUL MANAGEMENT OPERATIONAL

  î. Șef serviciu - comisar-șef de poliție Anton BERBECARU

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.121

 • SERVICIUL LOGISTIC

  î. Șef serviciu - comisar-șef de poliție Petru-Adrian POPUȚ

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.486

 • BIROUL COMUNICATII SI INFORMATICA

  Șef birou - comisar-șef de poliție Cătălin-George DOROȘ

  Telefon: 021.317.55.23; interior 17.120

top