BIROUL RELATII PUBLICE

Biroul Relaţii Publice şi Cooperare Interuniversitară are obiectiv principal asigurarea unui cadru comunicaţional transparent, deschis, corect, credibil şi eficient pentru consolidarea şi promovarea imaginii Academiei de Poliţie " Alexandru Ioan Cuza". Acest lucru este deosebit de important, cu atât mai mult cu cât Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” manifestă preocupări pentru creşterea calităţii învăţământului, dar şi pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în noul cadru legislativ determinat de intrarea în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
Astfel, conducerea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” încurajează iniţiativa şi spiritul de echipă în vederea adaptării continue a ofertei de specializări la cerinţele Ministerului Afacerilor Interne şi în sensul asigurării compatibilităţii cu cele similare din spaţiul european.
Disciplina, activismul şi interrelaţionarea academică, dar şi experienţa corpului profesoral, susţin asigurarea calităţii procesului de învăţământ.

CONTACT

șef Birou Relații Publice și Cooperare Interuniversitară comisar-șef de poliție TAUBER GABRIEL

EMAIL : relatiipublice@academiadepolitie.ro

Documente utile pentru presă

PROCEDURA ACREDITARE
FORMULAR ACREDITARE