Centrul de Invatamant cu Frecventa Redusa si Invatamant la Distanta

Despre CIFRID

Misiunea Centrului de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă (C.I.F.R.I.D.) din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” este de a coordona, în cooperare cu facultăţile Academiei, toate activităţile de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă la nivel instituţional. C.I.F.R.I.D. desfăşoară activităţi de învăţământ cu personalul didactic propriu al Academiei, cu personal didactic auxiliar şi personal nedidactic din cadrul Academiei sau al unor structuri din afara Academiei, cu care aceasta a încheiat acorduri de parteneriat/de colaborare. Durata programelor de studii universitare IFR şi ID din Academia de Poliţie este aceeaşi cu durata studiilor corespunzătoare la forma cu frecvenţă.

Învăţământul cu frecvenţă redusă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror componente dominante sunt: perioadele compacte de instruire, întâlniri periodice cu studenţii pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ, constând în laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate şi alte activităţi, precum folosirea unor mijloace de învăţământ specifice învăţământului la distanţă.

Învăţământul la distanţă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învăţământ informatizat, sisteme de comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi autoevaluare, precum şi sistemul tutorial.

Conducerea executivă a C.I.F.R.I.D. este exercitată de directorul acestuia, susținut de Consiliul C.I.F.R.I.D.
Consiliul CIFRID este format din:

  • decanii facultăţilor din cadrul Academiei care organizează programe IFR sau ID
  • directorul CIFRID
  • coordonatorii programelor de studii IFR/ID