Admitere2021

Regulament admitere 2021 H.S.U nr. 159 din 29 iunie 2021 - modificarea Anexei nr.1 din cadrul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021, în conformitate cu Dispoziția Directorului General al D.G.M.R.U. nr.II/12741/23.06.2021 H.S.U. 165 din 07 iulie 2021 - modificare a Regulamentului de admitere la studii de licență-2021 ERATĂ Anexa calendar activități Învățământ "la distanță" (ID) H.S.U nr. 87 din 17 martie 2021 - modificarea și completarea HSU nr. 25/2021, prin introducerea Limbii ruse ca probă scrisă la examenul de admitere la studii de licență în anul 2021, potrivit HCA nr. 10/2021, pct. nr.3 Dispoziție-cadru DGMRU nr. II/17953 din 2019 - actualizată Dispoziția Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/12741 din 23.06.2021 Numărul de locuri (Anexa 1 la Dispoziția D.G.M.R.U. II/12741) Lista candidaților respinși la proba sportivă Lista candidaților respinși medical Lista candidaților care au finalizat examinarea medicală Rezultate finale - admiși Rezultate finale - respinși
Contestatii
Subiecte si răspunsuri

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA in Academia de Politie


Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza'

Admiterea în facultățile Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat și se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 2021 în facultățile Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei.

SPECIALIZARI

În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

  • Facultatea de Poliţie
  • Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” - învăţământ cu frecvenţă și învățământ cu frecvență redusă
  • Specialitatea Poliție
  • Specialitatea Poliție de Frontieră
  • Specialitatea Jandarmi
  • Specializarea „Drept” - învăţământ cu frecvenţă și învățământ la distanță
  • Facultatea de Pompieri
  • Specializarea „Instalaţii pentru construcţii - pompieri” - învățământ cu frecvență

Date importante

Informatii de ultima ora :
ADMITERE 2021
21 septembrie 2021

ANUNȚ

În atenția candidaților:
Candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs la forma de învățământ cu frecvență, au fost declarați apt din punct de vedere medical și au calitatea de elev al unei unități de învățământ postliceal din cadrul M.A.I., respectiv statutul de polițist / cadru militar M.A.I. în activitate, sunt rugați să informeze Serviciul Management Resurse Umane al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” prin e-mail, la adresa smru@academiadepolitie.ro (cu precizarea unității în care sunt înmatriculați, respectiv încadrați).
Vă mulțumim!


01 septembrie 2021

ANUNȚ

În atenția candidaților:
Planificarea susținerii examinării medicale


28 august 2021

ANUNȚ

În atenția candidaților ce depun contestații:
Vă recomandăm ca, în conţinutul contestaţiei, să se regăsească următoarele date:
-Numele și prenumele candidatului;
-Facultatea /Specializarea;
-Codul unic de identificare;
-E-Mail, Telefon;
-Centrul zonal de selecţie;
-Obiectul contestaţiei (în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare).

ANUNȚ - ora afișării 16:00

În atenția candidaților:
Informații privind depunerea și soluționarea contestațiilor

Liste provizorii cu ierarhizarea candidaților generate după susținerea probei scrise

24 august 2021

ANUNȚ

În atenția candidaților de la centrul zonal de selecție Cluj-Napoca:
ERATĂ privind sala unde se desfășoară probele scrise


ANUNȚ

În atenția candidaților:
Lista candidaților ADMIȘI pentru PROBELE SCRISE


16 august 2021

ANUNȚ

În atenția candidaților de la centrul zonal de selecție Oradea:
ERATĂ privind locația sportivă unde se desfășoară proba de evaluare a performanțelor fizice


11 august 2021

ANUNȚ

În atenția candidaților:
Lista candidaților înscriși

Precizări SSM privind susținerea probei de evaluare a performanței fizice

Eventualele nelămuriri/sesizări/observații cu privire la listele provizorii cu candidații înscriși se transmit reprezentanților Serviciului Management Resurse Umane al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, telefonic, în data de 11 august 2021, până la ora 22:00 și în data de 12 august 2021, în intervalul 08:00 - 12:00. Telefon contact: 021.317.55.23, interior 17.200, 17.204, 17.208.


28 iulie 2021

Chestionarul pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2
MAI MULT

19 iulie 2021

ANUNȚ

Precizări privind operaţiunile de colectare a veniturilor proprii în sistem online - taxa 4 - Taxă înscriere la examen admitere licență/ID în valoare de 450 lei cf. HSU nr. 93/2020

MAI MULTCererile de înscriere se depun în perioada 28.06-11.07.2021, online, la adresele de e-mail ale unităților de recrutare (inspectoratele județene etc.) și vă rugăm să consultați:
• Dispoziția DGMRU nr. II/12741 din 23.06.2021, pentru calendarul concursului de admitere și modalitatea de înscriere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;
• site-urile oficiale ale unităților de recrutare.