I.O.S.U.D.

Studii Masterat

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

 

 

 

I.O.S.U.D.

I.O.S.U.D este condusă de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat-C.S.U.D., conform art.9 din Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat al I.O.S.U.D.-Academia de Poliţie.

COMPONENTA C.S.U.D.

Prof. univ. dr. ALEXANDRESCU GELU
Prof. univ. dr. CHIRU IRENA
Prof. univ. dr. DUMITRU DANIEL
Prof. univ. dr. IANCU ELENA ANA
Prof. univ. dr. LUCA IAMANDI
Prof. univ. dr. VASILE SERGIU ADRIAN
Student doctorand COMAN IULIAN
Student doctorand IORDACHE IONUȚ


DIRECTORÎn cadrul IOSUD Academia de Poliţie "A.I.Cuza", funcţionează două şcoli doctorale: Şcoala Doctorală "O.P.S.N.-Ordine Publică şi Siguranţă Naţională" şi Şcoala Doctorală "Drept". Şcoala Doctorală este o structură organizatorică şi administrativă care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o tematică disciplinară sau interdisciplinară şi care asigură doctoranzilor săi condiţiile necesare pentru dobândirea competenţelor specifice domeniului studiat, precum şi a competenţelor transversale compatibile preocupărilor ştiinţifice ale studenţilor-doctoranzi.