STRUCTURA FACULTATIIStructuri de conducere :
  • -Decan
  • -Consiliul facultăţii
  • -Directorul de departament

Structuri functionale :
  • -Departamentul de Arhivistică-Istorie
  • -Biblioteca
  • -Secretariatul facultăţii
  • -Școala Națională de Perfecționare Arhivistică ”Aurelian Sacerdoțeanu”(formare profesională în arhivistică)


DECAN

Conf. univ. dr. Rafael Dorian CHELARU (desemnat)
Tel : 021.317.55.15; 021.317.55.23/interior 17484
Fax : 021.317.55.14
E-mail: rafael.chelaru@academiadepolitie.ro


DEPARTAMENTUL DE ARHIVISTICA ISTORIE

Director departament : Conf. univ. dr. Rafael Dorian CHELARU
Tel : 021.317.55.23/interior 17484
E-mail: rafael.chelaru@academiadepolitie.ro


BIBLIOTECA DOCUMENTARĂ

Tel : 021.317.55.23/interior 17481


SECRETARIAT

Tel : 021.317.55.23/interior 17481
E-mail: arhivistica@academiadepolitie.ro


SCOALA NATIONALA DE PERFECTIONARE ARHIVISTICA ”AURELIAN SACERDOTEANU”

Tel : 021.317.55.23/interior 17483
E-mail: snpa@academiadepolitie.ro