Studii Masterat

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

 

 

 

ADMITERE MASTERAT

Informatii 2021

FACULTATEA DE POMPIERI: LISTA CU CANDIDAŢII ADMIŞI PE LOCURILE BUGETATE LA CURSUL DE MASTERAT MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

FACULTATEA DE POMPIERI: LISTA CU CANDIDAŢII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE LA CURSUL DE MASTERAT MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

FACULTATEA DE POMPIERI: LISTA CU CANDIDAŢII RESPINȘI ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE LA CURSUL DE MASTERAT MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere (Facultatea de Poliție)LISTA PROVIZORIE CU CANDIDAŢII ADMIŞI PE LOCURILE BUGETATE LA CURSUL DE MASTERAT MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

LISTA PROVIZORIE CU CANDIDAŢII ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE LA CURSUL DE MASTERAT MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

LISTA PROVIZORIE CU CANDIDAŢII RESPINȘI ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE LA CURSUL DE MASTERAT MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂH.S.U. 208 din 22 septembrie 2021 privind realocarea unor locuri finanțate de la bugetul de stat la PSU Masterat - Facultatea de PolițieLista provizorie cu ierarhizarea candidaților - generată după admitere (Facultatea de Poliție)
Depunerea contestațiilor se va face până la data de 22.09.2021, ora 1200, în scris, numai la sediul Academiei de Poliție. Nu se admit contestații pentru probele orale.FACULTATEA DE POMPIERI: Lista candidaților înscriși la concursul de admitere pentru programul de studii universitare de masterat „Managementul Situațiilor de Urgență”
Examenul de admitere la cursul de masterat Ingineria Securității la Incendiu, organizat de către Facultatea de Pompieri și programat în data de 23.09.2021 nu se va desfășura din cauza numărului mic de candidați înscriși. Taxa de înscriere se va restitui pe baza unei cereri adresate Comandantului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și depuse la adresa de e-mail plati@academiadepolitie.ro.H.s.u. nr. 206/2021 - realocarea din numărul maxim a unor locuri la PSU Masterat

FACULTATEA DE POMPIERI: INFORMAȚII NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

REPARTIȚIA CANDIDAŢILOR PE SĂLI

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE


MENȚIUNE: Programul de studii universitare de masterat "Dreptul Afacerilor" nu organizează concurs de admitere în anul universitar 2021-2022

Interval orar de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Poliție

Erată privind cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere și a taxei de şcolarizare

Oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022 programele de studii universitare de masterat - sesiunea septembrie 2021

Oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022 programele de studii universitare de masterat - Facultatea de Pompieri - sesiunea septembrie 2021REGULAMENTE

REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2021-2022 republicat

REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2020-2021

H.S.U. nr. 133 din 19 august 2020 - Modificări admitere masterat 2020

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat 2018-2019

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de masterat (Republicat conform HSU nr. 5243867 din 18.06.2018)