Studii Masterat

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

 

 

 

PLANIFICARI ACTIVITATI

STUDII DE MASTERAT

FACULTATEA DE POLITIE
NOIEMBRIE 2021
Structura anului universitar 2021-2022

IUNIE 2021
PLANIFICAREA susținerii examenului de finalizare a studiilor – DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 2021

MODALITATEA DE EFECTUARE A ÎNSCRIERII PENTRU EXAMENUL DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 2021 – FACULTATEA DE POLIȚIE

MODALITATEA DE EFECTUARE A PLĂȚII TAXEI DE ÎNSCRIERE PENTRU EXAMENUL DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 2021 – FACULTATEA DE POLIȚIE

MARTIE 2021
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Seria 2019-2021, Anul de studii II – semestrul II, anul universitar 2020-2021

FEBRUARIE 2021
PLANIFICAREA SESIUNII DE EXAMENE LA MASTERAT FEBRUARIE 2021 pentru Anul II de studii, seria 2019-2021, anul universitar 2020-2021 – semestrul I

DECEMBRIE 2020
PERIOADA DE PRACTICĂ ÎN DOMENIU PENTRU SEMESTRUL I anul universitar 2020-2021, seria 2019-2021, anul II de studii la programele de studii universitare de masterat gestionate de Facultatea de Poliție

NOIEMBRIE 2020
PLANIFICAREA activităților didactice - Seria 2019-2021, Anul de studii II – semestrul I, anul universitar 2020-2021

SEPTEMBRIE 2020
PLANIFICAREA susținerii examenului de finalizare a studiilor – DISERTAȚIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

DETALII PRIVIND REALIZAREA PLĂȚII TAXEI PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 – FACULTATEA DE POLIȚIE

DETALII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 – FACULTATEA DE POLIȚIE

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI RESTANȚELOR LA MASTERAT sesiunea SEPTEMBRIE 2020, pentru Anul II de studii, seria 2018-2020, anul universitar 2019-2020

IULIE 2020
PERIOADA DE PRACTICĂ ÎN DOMENIU PENTRU SEMESTRUL II anul universitar 2019-2020, seria 2019-2021, la programele de studii universitare de masterat

PLANIFICARE ACTIVITĂȚI MASTERAT Semestrul II SERIA 2018-2020, Anul universitar 2019-2020

PLANIFICARE ACTIVITĂȚI MASTERAT Semestrul II SERIA 2019-2021, Anul universitar 2019-2020

MARTIE 2020
PERIOADA DE PRACTICĂ ÎN DOMENIU PENTRU SEMESTRUL I anul universitar 2019-2020, seria 2019-2021, anul I de studii

PERIOADA DE PRACTICĂ ÎN DOMENIU PENTRU SEMESTRUL I anul universitar 2019-2020, seria 2018-2020, anul II de studii

FEBRUARIE 2020
PLANIFICAREA EXAMENELOR LA MASTERAT sesiunea FEBRUARIE 2020, pentru Anul II de studii, seria 2018-2020, anul universitar 2019-2020 – semestrul I

PLANIFICAREA EXAMENELOR LA MASTERAT sesiunea FEBRUARIE 2020, pentru Anul I de studii, seria 2019-2021, anul universitar 2019-2020 – semestrul I

NOIEMBRIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție,anul de studii I – semestrul I, anul universitar 2019-2020

STRUCTURA anului universitar 2019-2020 pentru studiile universitare de masterat

OCTOMBRIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Anul de studii II – semestrul I, anul universitar 2019-2020

IULIE 2019
Oferta educațională a Facultății de Poliție pentru anul universitar 2019-2020, programele de studii universitare de masterat

PLANIFICAREA sesiunii de restanțe și reexaminări la masterat, septembrie 2019, seria 2018-2020

PLANIFICAREA activităților de practică în domeniu pentru semestrul II

Planificarea examenelor la masterat sesiunea IULIE 2019, pentru semestrul al II-lea, seria 2018-2020

MAI 2019
PLANIFICAREA susținerii examenului de finalizare a studiilor – DISERTAȚIE – seria 2017/2019

PLANIFICAREA sesiunii de restanțe și reexaminări la masterat – seria 2017/2019

PLANIFICAREA sesiunii examenelor la masterat, sesiunea a II-a 2019, pentru semestrul IV – seria 2017/2019

MARTIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Anul de studii I – semestrul II, anul universitar 2018-2019

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, Anul de studii II – semestrul II, anul universitar 2018-2019

IANUARIE 2019
PLANIFICAREA activitatilor de practica în domeniu pentru semestrul I

PLANIFICAREA examenelor la masterat sesiunea martie 2019

FACULTATEA DE POLITIE DE FRONTIERA
IUNIE 2021
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru seria 2019-2021 din luna IUNIE 2021

MAI 2021
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru seria 2019-2021 din luna MAI 2021

APRILIE 2021
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru seria 2019-2021 din luna Aprilie 2021

MARTIE 2021
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru seria 2019-2021 din luna MARTIE 2021

FEBRUARIE 2021
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru seria 2019-2021 din luna FEBRUARIE 2021

SESIUNEA DE EXAMENE pentru anul universitar 2020-2021

IANUARIE 2021
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru seria 2019-2021 din luna IANUARIE 2021

NOIEMBRIE 2020
PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru lunile NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE 2020

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE
IULIE 2020
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul II – seria 2019-2021

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul IV – seria 2018-2020

IUNIE 2020
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul II – seria 2019-2021

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul IV – seria 2018-2020

FEBRUARIE 2020
PLANIFICAREA EXAMENELOR LA MASTERATUL DE DREPTUL AFACERILOR – sesiunea februarie-martie 2020 – seria 2019-2021

NOIEMBRIE 2019
STRUCTURA anului universitar 2019-2020 pentru studiile universitare de masterat

OCTOMBRIE 2019
PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul III – seria 2018-2020

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative semestrul I – seria 2019-2021

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, Anul de studii II – semestrul I, anul universitar 2019-2020

FACULTATEA DE POMPIERI
NOIEMBRIE 2021
Structura anului universitar 2021-2022

FACULTATEA DE ARHIVISTICA
OCTOMBRIE 2020
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 pentru programul de studii de masterat Arhivistică contemporană, Seria 2019-2021

FEBRUARIE 2020
PLANIFICAREA EXAMENELOR LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

FEBRUARIE 2019
PLANIFICAREA EXAMENELOR LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT