Hrisovul, Anuarul Facultatii de Arhivistica

Publicaţia „Hrisovul” (seria nouă), care însumează până la această dată un număr de 15 volume, şi-a început apariţia în anul 1995, ca revistă destinată publicării studiilor şi articolelor cadrelor didactice ale Facultăţii de Arhivistică şi colaboratorilor interesaţi. Revista se doreşte continuatoarea buletinului omonim al Şcolii de Arhivistică, care a apărut între anii 1941-1947.

În Cuvântul preliminar la cel dintâi număr al „Hrisovul”, scris de profesorul Aurelian Sacerdoţeanu, directorul Şcolii de Arhivistică şi întemeietorul publicaţiei, se făcea trimitere la locul pe care această nouă publicaţie urma să-l aibă în peisajul apariţiilor editoriale de până atunci. Multe dintre gândurile exprimate atunci constituie şi în prezent programul de acţiune al colectivului redacţional, de aceea ne facem o datorie de onoare în a le reaminti:

Publicaţia de faţă - Hrisovul - prin însuşi titlul ei tinde să aibă un caracter mult mai restrâns. Se interesează în rândul întâi de documentul istoric. În paginile sale dorim să urmărim documentul atât în sine cât şi ca izvor istoric pe de o parte, iar pe de alta, trebuie să fie buletinul Şcoalei de Arhivistică, instituţie anume dedicată pregătirii cercetătorilor de izvoare istorice naţionale. Înţelegem deci să pornim la drum cu aceste preocupări. Vremurile de acum în adevăr impun tuturor o mai atentă şi mai temeinică întoarcere spre trecut, baza nezdruncinată a oricărei naţiuni. Şi „documentul”, oricât de strâmt sau de larg ar fi sensul ce i se acordă, rămâne fundamentul neclintit al adevărurilor istorice.

Reţinând principiul continuităţii, dar fiind deschisă evoluţiilor recente, publicaţia noastră este deschisă contribuţiilor menite să pună în evidenţă noutăţile de specialitate în arhivistică, istorie şi ştiinţe auxiliare. Rubricile prezente în mod constant în revista noastră includ Studii şi articole; Teorie şi practică arhivistică; Documente; Instrumente de lucru; Cronică, Recenzii, prezentări şi note bibliografice.

O direcţie de dezvoltare viitoare a revistei are în vedere alocarea unui spaţiu mai amplu contribuţiilor internaţionale din domeniu, provenind pe cât posibil de la autori de prestigiu.

Redacţia

Arhiva publicatiei Hrisovul