ULTIMAORA


Campanie de vaccinare împotriva COVID-19

09 noiembrie 2021

Facultatea de Poliție

Facultatea de Poliție din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs următoarele posturi didactice pentru cadre didactice asociate, în regim de plata cu ora ...
MAI MULT

08 noiembrie 2021

Serviciul Logistic

Invitație pentru depunerea ofertelor privind achiziția de materiale recuperabile feroase și neferoase
MAI MULT

27 octombrie 2021

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 238 din 27 octombrie 2021 - privind prorogarea termenului de depunere a burselor până la data de 10 noiembrie 2021
MAI MULT

22 octombrie 2021

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 236 din 22 octombrie 2021 - privind amânărea începerii până la data de 01 noiembrie a.c. a tuturor PSU Master desfășurate în anul universitar 2021-2022, precum și susținerea activităților acestora în sistem on-line
MAI MULT

30 septembrie 2021

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 218 din 30 septembrie 2021- modificare Anexa nr. 2 la HSU nr. 209/2021- sosire studenți Facultatea de Pompieri
MAI MULT

23 septembrie 2021

ANUNȚ

H.S.U. nr. 209 din 23 septembrie 2021 privind modalitatea desfășurării în sistem hibrid a activităților didactice din Semestrul I al anului universitar 2021-2022
MAI MULT

21 septembrie 2021

FACULTATEA DE POLIȚIE

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților - generată după admitere (la programele de studii universitare de masterat)
MAI MULT

Depunerea contestațiilor se va face până la data de 22.09.2021, ora 1200, în scris, numai la sediul Academiei de Poliție. Nu se admit contestații pentru probele orale.


20 septembrie 2021

FACULTATEA DE POMPIERI

Examenul de admitere la cursul de masterat Ingineria Securității la Incendiu, organizat de către Facultatea de Pompieri și programat în data de 23.09.2021 nu se va desfășura din cauza numărului mic de candidați înscriși.
Taxa de înscriere se va restitui pe baza unei cereri adresate Comandantului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și depuse la adresa de e-mail plati@academiadepolitie.ro.


FACULTATEA DE POMPIERI

Lista candidaților înscriși la concursul de admitere pentru programul de studii universitare de masterat „Managementul Situațiilor de Urgență”
MAI MULT

27 august 2021

ANUNȚ

ADMITERE MASTERAT - sesiunea septembrie 2021: Interval orar de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Poliție
MAI MULT

26 august 2021

ANUNȚ

ADMITERE MASTERAT - sesiunea septembrie 2021: Erată privind cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere și a taxei de şcolarizare
MAI MULT

13 august 2021

Secretariatul Academiei

Compartimentul Acte de Studii, din cadrul Secretariatului Academiei, nu lucrează cu publicul în perioada 16 – 27.08.2021.

10 august 2021

Serviciul Logistic

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, invită operatorii economici interesați să depună oferte pe adresele de email: nelu.spataru@academiadepolitie.ro, claudiu.tarnaveanu@academiadepolitie.ro până la data de 20.08.2021 orele 15:30, privind achiziția de materiale recuperabile feroase și neferoase după cum urmează...
MAI MULT

02 iulie 2021

ADMITERE M.A.N. și A.N.I.

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE IMBOLNĂVIRE CU VIRUSUL SARS-CoV-2
MAI MULT

17 iunie 2021

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 148 din 16 iunie 2021 - modificări calendar licență Facultatea de Arhivistică
MAI MULT

07 iunie 2021

ANUNȚ

Pagina de conectare pentru Conferinţa ştiinţifică a studenţilor de la programele de studii universitare de licență și masterat 2021
Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere
Ediţia a IX-a, 09-11 iunie 2021
MAI MULT

17 mai 2021

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 130 din 14 mai 2021 - aprobarea susținerii evaluării în sistem on-line sau față în față, pentru examenele din sesiunea mai-iulie 2021, potrivit hotărârii consiliilor facultăților; abrogare HSU nr. 79/2021
MAI MULT

17 mai 2021

ADMITERE

H.S.U. nr. 124 din 14 mai 2021 - modificarea Anexei nr. 1 din cadrul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021
MAI MULT

26 aprilie 2021

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 118 din 23 aprilie 2021 - organizarea unei sesiuni extraordinare de licență pentru studenții internați, carantinați sau izolați, din cauza virsului SARS-COV2 sau pentru cei care, potrivit reglementărilor în vigoare au o temperatură superioară celei căreia le permite accesul în spațiile publice
MAI MULT

H.S.U. nr. 115 din 23 aprilie 2021 - aprobarea desfășurării activităților didactice față în față, potrivit HCA nr. 19/2021
MAI MULT

09 aprilie 2021

ANUNȚ

Invitație la Conferinţa ştiinţifică a studenţilor de la programele de studii universitare de licență și masterat 2021
Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere
Ediţia a IX-a, 09-11 iunie 2021
MAI MULT

24 martie 2021

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 93 din 24 martie 2021 - Scenariul 3 pentru activități didactice
MAI MULT

19 martie 2021

Serviciul Logistic

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, invită operatorii economici interesați să depună oferte pe adresa de email claudiu.tarnaveanu@academiadepolitie.ro până la data de 26.03.2021 orele 15:30, privind achiziția de materiale recuperabile feroase și neferoase după cum urmează...
MAI MULT

18 martie 2021

ADMITERE 2021

H.S.U nr. 87 din 17 martie 2021 - modificarea și completarea HSU nr. 25/2021, prin introducerea Limbii ruse ca probă scrisă la examenul de admitere la studii de licență în anul 2021, potrivit HCA nr. 10/2021, pct. nr.3
MAI MULT

18 martie 2021

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 86 din 17 martie 2021 - Instrucția tragerii în spațiul universitar
MAI MULT

10 martie 2021

Senatul Universitar

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iunie-august 2021, respectiv februarie- martie 2022
MAI MULT

Calendarul activităților privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență la Facultatea de Poliție, sesiunea iunie-august 2021
MAI MULT

05 martie 2021

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Rezultatele finale obținute de absolvenți la examenul de licență sesiunea MARTIE 2021 la proba scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate, specializarea „DREPT”
MAI MULT

04 martie 2021

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Rezultatele obținute de absolvenți la examenul de licență sesiunea MARTIE 2021 la proba scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate, specializarea „DREPT”
MAI MULT

25 februarie 2021

Facebook oficial

Rămânem conectați!

25 februarie 2021

ANUNȚ

Pentru asigurarea transparenței și a informării corecte a societății civile, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București aduce la cunoștința publicului interesat faptul că www.academiadepolitie.ro este singurul site oficial unde pot fi aflate informaţii legate de activitatea instituţiei şi orice alte date de interes public din sfera de competenţă. Pagina menționată este publică, nefiind necesară creearea de conturi de utilizatori sau plata vreunei taxe de înregistare/utilizare.
MAI MULT

25 februarie 2021

Senatul Universitar

HSU nr. 70 din 24 februarie 2021 – Programul activităților didactice din Semestrul II
MAI MULT

22 februarie 2021

ADMITERE 2021

Învățământ "la distanță" (ID)
Admitere licență 2021
Erată Anexa calendar activități
MAI MULT

04 februarie 2021

ADMITERE 2021

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021
MAI MULT

26 ianuarie 2021

Senatul Universitar

HSU nr. 05 din 22 ianuarie 2021 – aprobarea organizării sesiunii de licență din lunile februarie–martie-2021
MAI MULT

17 decembrie 2020

Secretariatul Academiei

Situația burselor aprobate în urma şedinţei Comisiei Centrale de acordare a burselor pentru studenţii din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” care a avut loc în data de 16.12.2020, în funcţie de bugetul alocat fiecărei facultăţi şi propunerile nominale înaintate.
MAI MULT

17 decembrie 2020

Secretariatul Academiei

În perioada 21.12.2020 – 03.01.2021 Biroul Statistică și Acte de Studii nu lucreaza cu publicul.


08 decembrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 239 din 08 decembrie 2020 – stabilirea cuantumului burselor, respectiv repartizarea acestora pe facultăți
MAI MULT

02 decembrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 229 din 24 noiembrie 2020 – aprobarea suspendării cursului perioadelor de grație și al celorlalte prorogări la DSD, până la încheierea protocoalelor instituționale în vederea organizării susținerii publice de către alte școli acreditate, precum și completarea contractelor de studii ale studenților-doctoranzi.
MAI MULT

25 noiembrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 228 din 24 noiembrie 2020 – modificarea Regulamentului activității profesionale a studenților – HSU nr. 100/2020
MAI MULT

13 noiembrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 220 din 12 noiembrie 2020 – Calendar și comisii pentru scrutinele din 25-26 noiembrie.
MAI MULT

HSU nr. 221 din 12 noiembrie 2020 – Prorogare termen acordare burse până pe 27 noiembrie 2020.
MAI MULT

HSU nr. 226 din 12 noiembrie 2020 – activități mixte CNAI.
MAI MULT

05 noiembrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 215 din 04 noiembrie 2020 – privind modificarea prevederilor HSU nr.156/2020 și HSU nr. 202/2020
MAI MULT

02 noiembrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 213 din 30 octombrie 2020 – Posibilitate reclasificare studenți pe locuri vacante bugetate
MAI MULT

21 octombrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 203 din 20 octombrie 2020 – Prorogare termene burse 2020
MAI MULT

HSU nr. 206 din 20 octombrie 2020 – Structură activități didactice Masterate 2020/2021
MAI MULT

20 octombrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 202 din 20 octombrie 2020 – privind desfășurarea activităților didactice, potrivit Scenariului nr. 3 din cadrul OMEC/MS nr. 5487/1494/2020, coroborat cu Hotărârea nr. 25/19.10.2020 a C.M.B.S.U.
MAI MULT

06 octombrie 2020

Senatul Universitar

Republicare HSU nr. 156 – Programul activităților pe Semestrul I
MAI MULT

25 septembrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 156 – Programul activităților pe Semestrul I
MAI MULT

16 septembrie 2020

Senatul Universitar

HSU nr. 138 – Program activități anul I
MAI MULT

HSU nr. 139 – Repartiția pe specilaități- online, organizată la sediile beneficiarilor
MAI MULT

HSU nr. 140 – Sesiune reexaminări 26.09-30.09
MAI MULT

HSU nr. 141 – Sesiune specială 05.10-20.10 – pentru sudenții care, din motive medicale, nu au putut susține în perioadele ordinare
MAI MULT

HSU nr. 143 – Suspendarea admiterii la toate Masteratele
MAI MULT

21 august 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 134 din 21 august 2020 - aprobarea înscrierii la concursul de admitere pentru candidații a căror taxă a fost încasată în cont, în perioada 19-20 august 2020.
MAI MULT

20 august 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 133 din 19 august 2020 - Modificări admitere masterat 2020
MAI MULT

12 august 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 128 din 12 august 2020 - prorogare termene de plată până pe 18 august și analizarea/reanalizarea cererilor de scutire de plată a taxei, depuse
MAI MULT

12 august 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 126 din 10 august 2020 - Retragerea ofertei educaționale – Masterat - Facultatea de Poliție
MAI MULT

10 august 2020

ADMITERE 2020

H.S.U. nr. 119 din 10 august 2020 - privind prorogarea termenului de plată a taxei de înscriere pentru concursul de admitere la studii universitare de licență - 2020, până la data de 13 august (data operațiunii bancare), inclusiv, numai pentru candidații declarați ”Apt” psihologic / ”Apt” medical, în urma contestației depuse la evaluarea psihologică/medicală.
MAI MULT

04 august 2020

Biroul Norme de Echipare și Hrănire

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru cumpărarea deșeurilor textile și de pielărie rezultate în urma casării


24 iulie 2020

ADMITERE 2020

ERATĂ la Anexa nr. 1 din cadrul Hotărârii nr. 118/2020- Regulamentul de Admitere - 2020
MAI MULT

24 iulie 2020

ADMITERE 2020

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2020 - Actualizat
MAI MULT

24 iulie 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 116 din 23 iulie 2020 - Planuri de învățământ
MAI MULT

20 iulie 2020

Facultatea de Pompieri

Oferta educațională a Facultății de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

17 iulie 2020

Buletin Informativ

Cu toții am trecut și trecem printr-o perioadă cu totul dificilă, motiv pentru care, după o lungă perioadă de așteptări, venim cu o primă serie de informații în ceea ce privește recrutarea candidațiilor pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
MAI MULT

10 iulie 2020

Secretariatul Academiei

Anunț de reluare a activității de eliberare acte de studii
MAI MULT

02 iulie 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 94 din 1 iulie -PSUM FSJA- Oferta educațională - Managementul relațiilor de muncă în contextul național și european
MAI MULT

H.S.U. nr. 93 din 1 iulie – taxe și tarife pentru anul universitar 2020-2021
MAI MULT

H.S.U. nr. 92 din 1 iulie – ani terminali- perioadă restanțe, măriri, reprogramări și reexaminări.
MAI MULT

23 iunie 2020

Secretariatul Academiei

Planificarea examenelor pentru: anul I-II/OSP, anul I-III/Drept și anul II Administrație Publică
MAI MULT

18 iunie 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 89 din 17 iunie - Modificare Regulament susținere licență 2020
MAI MULT

H.S.U. nr. 87 din 17 iunie – Sesiune specială de licență – numai pentru absolvenții bolnavi sau supecți de Covid-19
MAI MULT

05 iunie 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 82 din 04 iunie - Stagiul de practica al studenților din anii neterminali.
MAI MULT

H.S.U. nr. 83 din 04 iunie - Susținerea restanțelor/măririlor/reexaminărilor din Sem.I în Academie
MAI MULT

26 mai 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 73 din 25 mai - Tematica și bibliografia pentru Licență, precum și alte măsuri referitoare la susținerea examenului de Licență 2020.
MAI MULT

H.S.U. nr. 74 din 25 mai - Republicare HSU nr.69/2020 -Structura activităților didactice din anul universitar 2020-2021
MAI MULT

H.S.U. nr. 76 din 25 mai - Actualizare tematică pentru Concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică
MAI MULT

13 mai 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 65 din 13 mai - suspendarea activităților didactice față în față, până la finalul anului universitar 2019-2020
MAI MULT

H.S.U. nr. 66 din 13 mai - efectuare practică An IV –Drept, în perioada 25-29.05.2020
MAI MULT

H.S.U. nr. 67 din 13 mai - posibilitatea participare membri Consiliul CNAI prin orice mijloc de comunicare
MAI MULT

H.S.U. nr. 68 din 13 mai - Calendar licență iulie 2020
MAI MULT

H.S.U. nr. 69 din 13 mai - Structura An universitar 2020-2021
MAI MULT

H.S.U. nr. 70 din 13 mai - republicare Regulament ETSC
MAI MULT

H.S.U. nr. 71 din 13 mai - Abrogare Anexe 8 și 9 din Regulamentul de admitere 2020
MAI MULT

H.S.U. nr. 72 din 13 mai - republicare regulament plata activități online
MAI MULT

05 mai 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 60 din 30 aprilie - Prorogare cu două săptămâni toate formele de evaluare
MAI MULT

H.S.U. nr. 61 din 30 aprilie - Prorogare activități masterate pentru Semestrul II
MAI MULT

H.S.U. nr. 62 din 30 aprilie - Plata cu ora profesori pentru activități online
MAI MULT

H.S.U. nr. 63 din 30 aprilie - Regulament credite transferabile și mobilități
MAI MULT

04 mai 2020

Academia de Poliție "Al. I. Cuza"

Detalii plăți online
MAI MULT

30 aprilie 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 56 din 30 aprilie 2020 privind participarea prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță a membrilor Consiliului de administrație și a membrilor consiliilor facultăților
MAI MULT

H.S.U. nr. 57 din 30 aprilie 2020 privind prorogarea termenului pentru desemnarea Rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

H.S.U. nr. 58 din 30 aprilie 2020 privind achitarea taxelor începând cu data de 04 mai 2020
MAI MULT

H.S.U. nr. 59 din 30 aprilie 2020 - PROCEDURA privind desfășurarea evaluărilor aferente planurilor de învățământ, precum și a examenului de licență/diplomă, ca urmare a măsurilor de profilaxie a Virusului SARS COV 2 în semestrul II al anul universitar 2019-2020
MAI MULT

09 aprilie 2020

Facultatea de Pompieri

Perioada de desfășurare a modulelor din semestrul II al programului de studii universitare de masterat „Managementul situațiilor de urgență”, seria 2019-2021, organizat de Facultatea de Pompieri: MODULUL V: 16.03-21.03.2020
MODULUL VI: 06.04-11.04.2020
MODULUL VII: 11.05-16.05.2020
MODULUL VIII: 15.06-20.06.2020
SESIUNE EXAMENE SEM. II: 22.06-24.06.2020


03 aprilie 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 55 din 03 aprilie 2020 privind suspendarea achitării taxelor la sediul Academiei, respectiv suspendarea aplicării penalităților în timpul stării de urgență.
MAI MULT

30 martie 2020

Senatul Universitar

H.S.U. nr. 51 din 26 martie 2020 privind replanificarea pentru anul universitar 2020-2021 a Cursului Postuniversitar Top Management - CNAI.
MAI MULT

27 martie 2020

ANUNȚ

Potrivit DECRETULUI nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Capitolul VII, art. 49 “pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă”.


16 martie 2020

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr. 45/16.03.2020

Ca urmare a măsurilor de profilaxie a răspândirii virusului COVID-19:
Art. 1
Se prelungește suspendarea activităților didactice la P.S.U. Licență, respectiv P.S.U. Master, până în data de 31.03.2020...
MAI MULT

16 martie 2020

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ pentru programul de studii universitare de licenţă „Administrație Publică” forma de învățământ „cu frecvență” – septembrie 2020
MAI MULT

16 martie 2020

Colegiul Național de Afaceri Interne

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Naţional de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada aprilie – iulie 2020, cursul postuniversitar „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.”
MAI MULT

13 martie 2020

Facultatea de Poliție

Hotărârea Senatului Universitar nr. 43/10.03.2020

În conformitate cu prevederile Cartei universitare - 2015, art. 89 alin.(2), se aprobă inițierea demersurilor privind crearea în cadrul Facultății de Poliție – Departamentul de Poliție, a Centrului UNESCO- în sfera de acțiune a Convenției din 14 noiembrie 1970- asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi impiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale....
MAI MULT

12 martie 2020

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr. 44/12.03.2020

Pe perioada suspendării relațiilor cu publicul, începând cu data de 11.03.2020, având în vedere aplicarea măsurilor de profilaxie a răspândirii virusului COVID-19, se suspendă activitatea de încasare a taxelor pentru toate programele de studii desfășurate de către facultățile și școlile doctorale din cadrul Academiei, respectiv de către Colegiul Național de Afaceri Interne, termenele scadente fiind prorogate după această perioadă...
MAI MULT

11 martie 2020

Secretariatul Academiei

Hotărârea nr.11 din 2020 a Consiliului de Administrație din data de 09.03.2020

S-a aprobat cu unanimitate de voturi, suspendarea activității de lucru cu publicul pentru Secretariatul Academiei, secretariatele facultăților, respectiv accesul în instituție și la cabinetul medical.


10 martie 2020

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr. 29/10.03.2020

Se aprobă suspendarea activităților didactice la P.S.U. Licență, respectiv P.S.U. Master, în perioada 10.03, orele 13,30 – 22.03.2020, ca urmare a măsurilor de profilaxie a răspândirii COVID-19, potrivit H.C.A nr. 11/2020, pct. nr. 6 și H.C.A nr. 12/2020, pct.nr. 2.
MAI MULT

04 martie 2020

Informații noul virus 2019-nCov

DESCARCĂ

21 februarie 2020

Departamentul de Studii Doctorale

La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, care urmează să facă publică baza de date în care sunt indexate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016, informăm persoanele vizate, cu mențiunea că au posibilitatea „de a se opune pentru condiții întemeiate, în condițiile legii”, refuzul argumentat al acestora putând fi înaintat la IOSUD Academia de Poliție până la data de 23 martie 2020 (documentul semnat și scanat poate fi transmis pe e-mail la adresa: secretariat_dsd@academiadepolitie.ro sau secretariat@academiadepolitie.ro).


11 februarie 2020

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr.16/05.02.2020
MAI MULT

04 februarie 2020

Anunț de presă

LANSAREA PROIECTULUI
Reabilitarea, modernizarea si anveloparea termică a infrastructurii – sistem modern de reducere eficientă a consumului energetic in Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

30 ianuarie 2020

B.C.I.R.P.

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” prin Biroul Cooperare Interuniversitară şi Relaţii Publice, având în vedere evenimentele de relații publice, ce se vor desfășura în acest an, anuntă faptul că, până la data de 02 martie 2020, primește cererile de acreditare pentru reprezentanții mass-media, precum şi solicitările pentru permisele de acces auto în parcarea Academiei de Poliție. Acestea se pot depune electronic la adresa de e-mail relatiipublice@academiadepolitie.ro sau la sediul insituției. Totodată vă adresăm respectuos rugămintea de a ne transmite o copie după legitimația dumneavoastră de jurnalist.
DESCARCĂ

29 ianuarie 2020

ADMITERE 2020

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2020
MAI MULT

23 ianuarie 2020

Academia de Poliție "Al. I. Cuza"

Vineri, 24 ianuarie 2020, ora 10.00, la sediul Academiei de Poliție se va desfășura ceremonialul depunerii de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cu prilejul sărbătoririi a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române.

MAI MULT

17 ianuarie 2020

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr.08/16.01.2020

MAI MULT

13 decembrie 2019

Facultatea de Arhivistică

LUNI, 9 DECEMBRIE 2019, ora 13.00 a avut loc CERCUL DE ARHIVISTICĂ „DIMITRIE ONCIUL” (Laborator Arhivistică “David Prodan”)

MAI MULT

03 decembrie 2019

Secretariatul Academiei

Biroul Statistică și Acte Studii din cadrul Secretariatului Academiei și secretariatele facultăților din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” nu lucreză cu publicul, în perioada 23.12.2019 – 05.01.2019.


04 noiembrie 2019

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr. 238/31.10.2019

MAI MULT

01 noiembrie 2019

Academia de Poliție "Al. I. Cuza"

COMUNICARE privind rezultatul referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”

MAI MULT

23 septembrie 2019

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

S-a aprobat suplimentarea cu 25 de locuri la programul de studii universitare de masterat ”MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SISTEMUL AUTORITĂȚILOR DE ORDINE PUBLICĂ” din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, sesiunea septembrie 2019.


23 septembrie 2019

Academia de Poliție "Al. I. Cuza"

Desfășurarea alegerilor prin referendum a modalității de desemnare a Rectorului Academiei de Poliție „A.I.Cuza”, în mandatul 2020-2024

MAI MULT

18 septembrie 2019

Ministerul Afacerilor Interne

Anunț de preselecție a membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor

MAI MULT

02 iulie 2019

Facultatea de Poliție

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A FACULTĂȚII DE POLIȚIE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT

MAI MULT

19 august 2019

Secretariatul Academiei

Biroul Statistică și Acte de Studii din cadrul Secretariatului Academiei și secretariatele facultăților din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu lucrează cu publicul, în perioada 19 - 30.08.2019. În intervalul menționat, personalul Biroului Statistică și Acte de Studii din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” eliberează, la cerere, doar diplome de absolvire.


02 august 2019

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

OFERTA EDUCAȚIONALĂ STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
SESIUNEA DE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2019

MAI MULT

20 iulie 2019

Comunicat de presă

ABSOLVIREA PROMOȚIEI 2019

MAI MULT

19 iulie 2019

Comunicat de presă

Promoția 2019 a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” va depune Jurământul de credință față de Patrie, mâine 20.07.2019.

MAI MULT

08 iulie 2019

Secretariatul Academiei

Urmare a accesului restricționat în instituție, (conform mențiunilor din regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de licență și a regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de admitere), Biroul Statistică și Acte de Studii și secretariatele facultăților nu lucrează cu publicul în perioadele 8.07. - 10.07.2019 respectiv 22.07. – 13.08.2019

05 iulie 2019

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr.118/01.07.2019

MAI MULT

28 iunie 2019

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr.109/2019 privind componența Comisiei Centrale de Organizare și Coordonare a Examenului de Licență/Diplomă

MAI MULT

27 iunie 2019

DECIZIE

DECIZIE privind sesizarea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară prin sesizarea cu nr. 5176592 din 08.05.2018

MAI MULT

26 iunie 2019

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr.108/2019 privind componența comisiei pentru alegeri Senat Universitar - studenți

MAI MULT

26 iunie 2019

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr.107/2019 privind declanșarea procedurii de desemnare a unui nou rector

MAI MULT

19 iunie 2019

DECIZIE

DECIZIE privind sesizarea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară prin sesizarea cu nr. 4437602 din 27.03.2019, precum și solicitarea cu nr. 4437536 din 26.03.2019

MAI MULT

11 iunie 2019

Facultatea de Arhivistică

MARȚI, 11 IUNIE 2019, ora 14:00 va avea loc sub auspiciile
ZILEI INTERNATIONALE A ARHIVELOR
CERCUL DE ARHIVISTICĂ „DIMITRIE ONCIUL” (Sala Colegiului de Afaceri Interne)

MAI MULT

03 iunie 2019

Senatul Universitar

Hotărârea Senatului Universitar nr.93/2019 privind declanșarea procedurii de desemnare a unui nou rector

MAI MULT

03 iunie 2019

Structura activităților de învățământ care se vor desfășura în anul universitar 2019-2020 în Academia de Poliție

MAI MULT

29 mai 2019
Senatul Universitar

DECLARAȚIE


Având în vedere evenimentele cu impact mediatic din ultima vreme, în care au apărut titulatura Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și/sau numele unor cadre didactice ori angajați ai acesteia...
MAI MULT

06 mai 2019

ZIUA PORȚILOR DESCHISE
09 MAI 2019
orele 1000 - 1400


25 aprilie 2019

DECIZIE

DECIZIE privind sesizarea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară de către Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală Învățământ Universitar cu nr. 44436691 din 07.02.2019

MAI MULT

22 aprilie 2019

Secretariatul Academiei

Biroul Statistică și Acte de Studii, din cadrul Secretariatului Academiei, nu lucrează cu publicul în perioada 26.04 – 03.05.2019.

20 martie 2019

ANUNȚ

Hotărârea Senatului Universitar nr. 4527067 din 18.03.2019 (nr. 44/2019) privind aprobarea suspendării organizării examenului de admitere, pentru anul universitar 2019 – 2020, la Programul de Studii Universitare de Licență ”Administrație Publică”

MAI MULT

19 martie 2019

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

PLANIFICAREA activităților didactice pentru programele de studii universitare de masterat desfășurate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative:
-semestrul II – seria 2018-2020
-semestrul IV – seria 2017-2019

MAI MULT

15 martie 2019

ANUNȚ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada 18-19 aprilie 2019, Conferința Științifică a studenților „Importanța învățământului universitar în cadrul societății bazate pe cunoaștere” ediția a VIII-a

MAI MULT

12 martie 2019

Facultatea de Arhivistică

Programul de formare profesională-perfecţionare pentru ocupaţia „ARHIVAR” (COD COR 441501)

MAI MULT

07 martie 2019

Facultatea de Poliție de Frontieră

PROGRAMUL ORAR AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT - MARTIE 2019

MAI MULT

06 martie 2019

Senatul Universitar

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

MAI MULT

20 februarie 2019

Facultatea de Arhivistică

PLANIFICAREA EXAMENELOR LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - FEBRUARIE 2019

MAI MULT

06 februarie 2019

Senatul Universitar

Hotărârea nr. 4527025 din 01.02.2019 - acordare de burse studenților

MAI MULT

05 februarie 2019

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - FEBRUARIE 2019

MAI MULT

05 februarie 2019

Facultatea de Poliție de Frontieră

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI A PROGRAMULUI ORAR PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - FEBRUARIE 2019

MAI MULT

01 februarie 2019

ANUNȚ

Hotărârea Senatului Universitar nr. 13 din 01.02.2019 prin care s-a îndreptat eroarea de tehnoredactare din cadrul HSU nr. 7/2019.

MAI MULT

15 ianuarie 2019

Facultatea de Poliție de Frontieră

PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru luna IANUARIE, de la P.S.U.M. “Managementul operațional la frontiera externă Schengen”

MAI MULT

11 decembrie 2018

Facultatea de Poliție de Frontieră

PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat pentru luna DECEMBRIE

MAI MULT

05 decembrie 2018

Senatul Universitar

Hotărâre nr. 5244062 din 04.12.2018
- repartizarea numărului de burse pe facultăți

MAI MULT

15 noiembrie 2018

Facultatea de Arhivistică

Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează vineri, 16 noiembrie 2018, conferința internațională: „Bucovina, Transilvania, Banatul, Crişana, Sătmarul şi Maramureşul-100 de ani de la Unirea cu România”

MAI MULT

08 noiembrie 2018

Facultatea de Arhivistică

Joi, 08 noiembrie 2018, ora 11:00 va avea loc Cercul de Arhivistică „Dimitrie Onciul”

MAI MULT

01 noiembrie 2018

ANUNȚ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada 6-7 decembrie 2018, conferința științifică internațională „PROVOCĂRI ȘI STRATEGII ÎN ORDINEA ȘI SIGURANȚA PUBLICĂ”

INVITAȚIE

26 octombrie 2018

Facultatea de Poliție de Frontieră

PROGRAMUL ORAR al studiilor universitare de masterat:
-semestrul I seria 2018-2020
-semestrul III seria 2017-2019


MAI MULT

28 septembrie 2018

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

În atenţia candidaţilor declaraţi “Admis” la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, programul de studii „Administrație Publică”!
În data de 1 octombrie 2018, ora 13.00, candidații declarați "Admis" trebuie să se prezinte la sediul Facultății de Științe Juridice și Administrative (Amfitreatrul nr. 3) pentru întocmirea cererii de înmatriculare în anul universitar 2018-2019 precum și pentru unele elemente de orientare instituțională.
În situații deosebite cererea de înmatriculare poate fi trimisă (completată, semnată și scanată) la adresa de email
adriana.moinescu@academiadepolitie.ro
până la data de 03.10.2018 orele 12.

CERERE DE ÎNMATRICULARE

27 septembrie 2018

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Liste finale cu ierarhizarea candidaților după susținerea examenului de admitere la studii universitare de masterat

MAI MULT

27 septembrie 2018

Facultatea de Pompieri

Listele finale cu rezultatele obținute la examenul de admitere la masterul “Managementul Situațiilor de Urgență” organizat de Facultatea de Pompieri – septembrie 2018

MAI MULT

27 septembrie 2018

Facultatea de Poliție de Frontieră

Tabel nominal privind rezultatele finale ale candidaților la concursul de admitere din data de 20.09.2018 la programul de studii universitare de masterat “Managementul operațional la frontiera externă Schengen”

MAI MULT

26 septembrie 2018

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Lista provizorie actualizată cu ierarhizarea candidaților după susținerea examenului de admitere la studii universitare de masterat:
DREPTUL AFACERILOR - BUGET

MAI MULT

24 septembrie 2018

Facultatea de Arhivistică

În atenţia candidaţilor declaraţi “Admis” la Facultatea de Arhivistică!
În perioada 24-28 septembrie 2018, candidații declarați "Admis" trebuie să transmită prin email cererea de înmatriculare în anul universitar 2018-2019 semnată și scanată la adresa: snpa@academiadepolitie.ro sau să depună personal documentul la Secretariatul Facultății de Arhivistică (interval orar 9.00-14.00)

CERERE DE ÎNMATRICULARE

24 septembrie 2018

Facultatea de Arhivistică

Lista cuprinzând candidații declarați ADMIS - Admitere FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ Sesiunea septembrie 2018
MAI MULT

Lista cuprinzând candidații declarați RESPINS - Admitere FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ Sesiunea septembrie 2018
MAI MULT

24 septembrie 2018

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Liste provizorii cu ierarhizarea candidaților după susținerea examenului de admitere la studii universitare de masterat

MAI MULT

24 septembrie 2018

Facultatea de Poliție de Frontieră

Tabel nominal privind rezultatele provizorii ale candidaților la concursul de admitere din data de 20.09.2018 la programul de studii universitare de masterat “Managementul operațional la frontiera externă Schengen”

MAI MULT

24 septembrie 2018

Facultatea de Pompieri

Listele provizorii cu rezultatele obținute la examenul de admitere la masterul “Managementul Situațiilor de Urgență” organizat de Facultatea de Pompieri – septembrie 2018

MAI MULT

22 septembrie 2018

Facultatea de Arhivistică

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică sesiunea septembrie 2018!
Vă informăm că se pot depune contestaţii la proba scrisă în termen de 24 ore de la afişarea Listei provizorii cu ierarhizarea candidaţilor după proba scrisă-admitere FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ - sesiunea septembrie 2018.
În data de 24 septembrie a.c. se vor soluţiona contestaţiile şi se vor afişa rezultatele finale.

21 septembrie 2018

Facultatea de Arhivistică

LISTA cuprinzând candidații admiși în vederea susținerii probei scrise - Admitere Facultatea de Arhivistică sesiunea septembrie 2018

MAI MULT

20 septembrie 2018

Facultatea de Arhivistică

LISTA candidaților declarați "Admis" pe locurile cu finanțare de la buget la programul de master "Arhivistică contemporană", sesiunea septembrie 2018
MAI MULT

LISTA candidaților declarați "Admis" pe locurile cu taxă la programul de master "Arhivistică contemporană", sesiunea septembrie 2018
MAI MULT

LISTA candidaților declarați "Respins" la programul de master "Arhivistică contemporană", sesiunea septembrie 2018
MAI MULT


12 septembrie 2018

ANUNȚ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică sesiunea septembrie 2018!
Vă informăm că proba scrisă (test grilă la disciplina Istorie (30 de întrebări) cu durata de 90 de minute) va avea loc în data de 22 septembrie 2018, ora 14:00.
Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise la ora 13:00 la sediul Academiei de Poliţie din Aleea Privighetorilor nr. 1, sector 1, Bucureşti.

11 septembrie 2018

ANUNȚ

Cu ocazia înmatriculării respectiv prezentării în instituție (15.09.2018), studenții anului I, trebuie sa faca dovada plății integrale sau partiale a serviciilor de şcolarizare, de care a beneficiat anterior, cu finanţare de la bugetul de stat, integral sau parţial, în cazurile în care programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu finanţare integrală de la buget.

11 septembrie 2018

Facultatea de Arhivistică

Listă cu rezultatele obținute de candidați la testarea psihologică din 10 septembrie 2018 - Admitere FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ Sesiunea septembrie 2018

MAI MULT

31 august 2018

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ pentru programul de studii universitare de licenţă „Administrație Publică” forma de învățământ „cu frecvență” – septembrie 2018 – A DOUA SESIUNE DE ÎNSCRIERI –

MAI MULT

31 august 2018

Facultatea de Pompieri

OFERTA EDUCAŢIONALĂ pentru programele de studii universitare de masterat ale Facultății de Pompieri

MAI MULT

28 august 2018

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Lista candidaţilor admişi la programul de studii universitare de licenţă „Administraţie Publică”, forma de învăţământ „cu frecvenţă” - Sesiunea august 2018

MAI MULT

06 august 2018

Facultatea de Arhivistică

Informații privind admiterea la programul de masterat Arhivistică contemporană , sesiunea septembrie 2018.

MAI MULT

23 iulie 2018

FACULTATEA DE POLITIE DE FRONTIERA

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2018
LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL LA FRONTIERA EXTERNĂ SCHENGEN

MAI MULT

23 august 2018

ANUNȚ

În conformitate din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție, în anul 2018 pentru departajarea candidaților care obțin media generală egală se aplică succesiv următoarele criterii:
MAI MULT

23 august 2018

ANUNȚ

În atenția candiadaților declarați admiși!
Conform Structurii activităților de învățământ desfășurate în anul universitar 2018-2019, în Academia de Poliție, candidații declarați admiși se vor prezenta în Academie pe data de 15.09.2018 (până la orele 12:00) pentru înmatriculare și pentru începerea modulului de pregătire militară.

23 august 2018

ANUNȚ

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” nr. 5174400/22.01.2018, candidații ce urmează a fi declarați admiși se vor prezenta la sediul Academiei de Poliție, situat în Aleea Privighetorilor, nr.1-3, sector 1, București, în data de 24.08.2018 la orele 08.00, în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă.
Prezența este obligatorie.

21 august 2018

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Oferta educațională a Facultății de Științe Juridice și Administrative -
programul de studii universitare de licență “Administrație Publică”

MAI MULT

20 august 2018

ANUNȚ

Potrivit calendarului admiterii, vă informăm că activitatea de soluționare a contestațiilor va avea loc în data de 23.08.2018, începând cu ora 08:00.

20 august 2018

ANUNȚ

În conformitate cu art. 106 din
alin. (2) termenul de depunere a contestației este de 24 de ore de la data afișării rezultatului cu punctajul obținut la probele de concurs (listele provizorii).
-Dată/oră afișare: 20.08.2018,
ora 13:30
-Dată/oră finalizare: 21.08.2018,
ora 13:30

20 august 2018

Facultatea de Arhivistică

În atenţia candidaţilor declaraţi “Admis” la Facultatea de Arhivistică!
În perioada 27-30 august 2018, candidaţii declaraţi “Admis” trebuie să transmită prin email cererea de înmatriculare în anul universitar 2018-2019 semnată şi scanată la adresa: snpa@academiadepolitie.ro sau să depună personal documentul la Secretariatul Facultăţii de Arhivistică (interval orar 9.00-14.00)

CERERE DE ÎNMATRICULARE

20 august 2018

Facultatea de Arhivistică

Informații privind admiterea la studiile universitare de licență la Facultatea de Arhivistică-septembrie 2018

MAI MULT

17 august 2018

Facultatea de Arhivistică

Calendarul concursului de admitere la Facultatea de Arhivistică-septembrie 2018

MAI MULT

16 august 2018

ANUNȚ

Candidații admiși pentru susținerea probelor scrise la Facultatea de Pompieri, se vor prezenta în data de 17.08.2018, la orele 07:00 la sediul Academiei de Poliție situat în Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, București.

15 august 2018

ANUNȚ

În conformitate cu art. 3 alin.(4) din Regulamentul nr.5174400/22.01.2018 privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018, vă aducem la cunoștință faptul că, după susținerea probelor eliminatorii următorii candidați beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea probelor scrise de evaluare a cunoștințelor pe locurile finanțate de la bugetul de stat, după cum umează:

MAI MULT

15 august 2018

ANUNȚ

Vă informăm că situația numărului de locuri rămase în urma aplicării prevederilor art. 3 alin.(4) din Regulamentul nr.5174400/22.01.2018 privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018 este următoarea:

MAI MULT

14 august 2018

ANUNȚ

Lista candidaților admiși pentru susținerea probelor scrise în cadrul facultăților Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și repartiția acestora pe serii, zile și săli.

MAI MULT

14 august 2018

Facultatea de Arhivistică

Lista cuprinzând candidații admiși în vederea susținerii probei scrise.

MAI MULT

14 august 2018

ANUNȚ

Vă informăm că situația numărului de locuri rămase în urma aplicării prevederilor art. 3 alin.(4) din Regulamentul nr.5174400/22.01.2018 privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018 este următoarea:

MAI MULT

14 august 2018

ANUNȚ

În conformitate cu art. 3 alin.(4) din Regulamentul nr.5174400/22.01.2018 privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018, vă aducem la cunoștință faptul că, după susținerea probelor eliminatorii următorii candidați beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea probelor scrise de evaluare a cunoștințelor pe locurile finanțate de la bugetul de stat, după cum umează:

MAI MULT

09 august 2018

Facultatea de Arhivistică

Lista cu rezultatele obținute de candidați la testarea psihologică din 07.08.2018.

MAI MULT

06 august 2018

Facultatea de Arhivistică

Lista candidaților înscriși la sesiunea de admitere iulie-august 2018, care vor susține testarea psihologică.

MAI MULT

06 august 2018

Facultatea de Arhivistică

Mai ai o șansă să devii student al Academiei de Poliție înscriindu-te la Facultatea de Arhivistică, pe locurile rămase neocupate.
Urmărește site-ul Academiei și pagina oficială pe Facebook pentru detalii suplimentare! Nu rata ocazia!

Te așteptăm în echipa noastră!

02 august 2018

ANUNȚ

În atenția candidaților de la grupele 108, 109, 110, 111 și 112 - FRECVENȚĂ REDUSĂ BĂRBAȚI ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ - POLIȚIE, POLIȚIE DE FRONTIERĂ ȘI JANDARMI.

MAI MULT

01 august 2018

În atenția candidaților !

Examinarea medicală (M) se desfășoară numai la sediul Academiei de Poliție, iar probele sportive (S) în locațiile stabilite în graficul primit la înscriere.

Vă urăm succes !

01 august 2018

ANUNȚ

În atenția candidaților Facultății de Pompieri: Programarea și locațiile unde urmează a se desfășura probele eliminatorii din Etapa I a concursului de admitere AUGUST 2018.

MAI MULT

31 iulie 2018

ANUNȚ

Programarea susținerii probelor eliminatorii din etapa I a concursului de admitere, Iulie - August 2018.
MAI MULT

31 iulie 2018

ANUNȚ

Datele de contact ale persoanei desemnate să gestioneze petiţiile pe perioada examenului de admitere sesiunea iulie –august 2018:
Ag.șef adj. Stoica Andreea, nr. de telefon 021.311.48.18, iar adresa de email este secretar@academiadepolitie.ro

30 iulie 2018

Departamentul de Studii Doctorale

A N U N Ţ privind concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.
MAI MULT

30 iulie 2018

FACULTATEA DE POMPIERI

Graficul cu sesiunea de restante și reexaminări din perioada 10 - 25.09.2018 pentru studenții din cadrul Facultății de Pompieri.
MAI MULT

27 iulie 2018

În conformitate cu Anexa nr. 1 din Regulamentul privind desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție „ A.I. Cuza” în anul 2018 nr. 5174400/22.01.2018, vă precizăm următoarele:

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Poliție - OSP și OSP-frecvență redusa are loc în data de 31.07.2018;

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative-Specializarea „Drept”, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, are loc în data de 01.08.2018, între orele 08.00-16.00;

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Pompieri are loc în data de 01.08.2018, între orele 08.00-16.00;

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Arhivistică are loc în perioada 31.07.2018-04.08.2018, între orele 08.00-15.00;

Candidații se vor prezenta pentru înscriere la sediul Academiei de Poliție situat în Aleea Privighetorilor nr.1-3, sector 1, București.

16 iulie 2018

DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE

ANUNȚ
privind organizarea alegerilor pentru ocuparea locurilor eligibile vacante ale studenților doctoranzi (un loc O.P.S.N. și un loc DREPT) din cadrul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat - I.O.S.U.D. Academia de Poliție „Al. I. Cuza” .

MAI MULT

12 iulie 2018

FACULTATEA DE POMPIERI

Candidații înscriși la concursul de admitere pentru Facultatea de Pompieri vor susține proba eliminatorie de verificare a aptitudinilor fizice la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești din județul Prahova, conform planificării anunțate în ziua înscrierii.

12 iulie 2018

SENATUL UNIVERSITAR

Potrivit Hotărârii Senatului Universitar, repartizarea numărului de locuri la PSUM din cadrul Academiei, pentru Seria 2018-2020 , este următoarea
MAI MULT

08 iulie 2018

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Lista nominală cu rezultatele obținute de absolvenți la examenul de licență SESIUNEA IULIE 2018 la proba scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate DREPT
MAI MULT PROCES-VERBAL contestatii

07 iulie 2018

Facultatea de Pompieri

Tabel nominal cu rezultatele obținute la absolvirea Facultății de Pompieri - promoția 2014-2018
MAI MULT

07 iulie 2018

Facultatea de Jandarmi

Lista nominală cu rezultatele obținute de absolvenți la examenul de licență
MAI MULT

06 iulie 2018

Facultatea de Poliție de Frontieră

Lista nominală cu rezultatele obţinute de absolvenţi la examenul de licenţă proba: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
MAI MULT

05 iulie 2018

Ministerul Afacerilor Interne

PLANIFICAREA CANDIDAȚILOR M.A.I. la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” pentru susținerea probelor eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanței fizice ) organizate la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” , în perioada 7 – 11 iulie 2018
MAI MULT

05 iulie 2018

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Informații legate de susținerea examenului de licență de către absolvenții programului de studii universitare de licență “Administrație Publică” din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE LICENŢĂ IULIE 2018
GRAFICUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE LICENȚĂ IULIE 2018

05 iulie 2018

SECRETARIAT ACADEMIE

În data de 06.07.2018, respectiv în perioada 30.07 - 24.08.2018 inclusiv, nu se eliberează acte de studii la nivelul Academiei de Poliție.

29 iunie 2018

DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE

ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru desemnarea membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

05 iunie 2018

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

Oferta educațională a Facultății de Arhivistică 2018
MAI MULT

08 mai 2018

FACULTATEA DE POLITIE DE FRONTIERA

Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul II SERIA 2017-2019 și Semestrul IV SERIA 2016-2018
MAI MULT

23 aprilie 2018

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național “Tabere studențești” 2018
Metodologie 2018
Anexa 2 număr de locuri

20 aprilie 2018

Senatul Universitar

Hotărâre nr. 5243799 din 18.04.2018 - număr de burse
MAI MULT

13 aprilie 2018

Biroul Cooperare Interuniversitară şi Relaţii Publice

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” prin Biroul Cooperare Interuniversitară şi Relaţii Publice, având în vedere evenimentele de relații publice, ce se vor desfășura în acest an, anuntă faptul că, până la data de 01 mai 2018, primește cererile de acreditare pentru reprezentanții mass-media, precum şi solicitările pentru permisele de acces auto în parcarea Academiei de Poliție.
Acestea se pot depune electronic la adresa de e-mail relatiipublice@academiadepolitie.ro sau la sediul insituției.
Procedura de acreditare a reprezentanților mass-media poate fi studiată la următorul - link

05 aprilie 2018

FACULTATEA POLITIE DE FRONTIERA

Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul II, seria 2017-2019, respectiv Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul IV, seria 2016-2018, ambele de la P.S.U.M., Managementul operațional la frontiera externă Schengen.
MAI MULT

26 martie 2018

SECRETARIATUL ACADEMIEI

În perioada 02.04.2018 - 11.04.2018 nu se eliberează acte de studii la nivelul Academiei de Poliție.

14 martie 2018

FACULTATEA DE POMPIERI

Tabel nominal cu rezultatele obținute de masteranzi la absolvirea programului de studii de masterat “Managementul situațiilor de urgență” seria 2016-2018
MAI MULT

13 martie 2018

Având în vedere articolul publicat de Sindicatul “Europol” cu privire la plata contravalorii financiare a stagiului de practică efectuat de către studenții Academiei, facem următoarele precizări
MAI MULT

12 martie 2018

FACULTATEA POLITIE DE FRONTIERA

Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul II, seria 2017-2019, respectiv Programul orar al studiilor universitare de masterat Semestrul IV, seria 2016-2018, ambele de la P.S.U.M., Managementul operațional la frontiera externă Schengen.
MAI MULT

12 februarie 2018

FACULTATEA DE ARHIVISTICA

Calendarul desfășurării examenului de licență
Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea februarie 2018

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018

MAI MULT

08 februarie 2018

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018
MAI MULT

07 februarie 2018

FACULTATEA DE POMPIERI

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018
MAI MULT

06 februarie 2018

FACULTATEA POLITIE DE FRONTIERA

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018
MAI MULT

05 februarie 2018

Facultatea de Jandarmi

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018
MAI MULT

19 decembrie 2017

Facultatea Poliție de Frontieră

Program activități P.S.U.M. Managementul operațional la frontiera externă Schengen
MAI MULT

14 decembrie 2017

Departamentul de Studii Doctorale

În perioada 15.12.2017 - 05.01.2018 secretariatul Departamentului de Studii Doctorale nu desfășoară activități specifice.

28 noiembrie 2017

Facultatea Poliție de Frontieră

Program orar al studiilor universitare de masterat Managementul operațional la frontiera externă Schengen
MAI MULT

27 noiembrie 2017

Secretariatul Academiei

În data de 29.11.2017, respectiv perioada 18.12.2017 - 05.01.2018 inclusiv, nu se eliberează acte de studii la nivelul Academiei de Poliție, conform Hotărârii nr. 67/2017 a Consiliului Administrației din 27.11.2017.

noiembrie 2017

Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne, Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 04.12.2017 - 30.03.2018,
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.

MAI MULT

03 noiembrie 2017

Facultatea de Poliție de Frontieră

Programul orar al studiilor universitare de masterat
Managementul operaţional la frontiera externă Schengen


MAI MULT

13 octombrie 2017

Colegiul Național de Afaceri Interne

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne, organizează sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), în perioada noiembrie – decembrie 2017, Cursul de Orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună.
Pentru mai multe detalii accesați ofertele de curs.


MAI MULT

11 octombrie 2017

Colegiul Național de Afaceri Interne

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne, Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 04.12.2017 - 30.03.2018, programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.
Pentru mai multe detalii accesați ofertele de curs.


MAI MULT

04 octombrie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Lista finală a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi la studiile universitare de masterat seria 2017/2019.

MAI MULT

03 octombrie 2017

Program Studii Masterale
“Cercetări Fundamentale în Domeniul Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale”


Lista finală a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi la studiile universitare de masterat seria 2017/2019.

MAI MULT

03 octombrie 2017

Facultatea de Poliție de Frontieră

P.S.U.M. managementul operațional la frontiera externă schengen
Tabel nominal privind candidații declarați admiși și înmatriculați .


MAI MULT

29 septembrie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Listele finale cu ierarhizarea candidaților declarați admiși și a celor declarați respinși la concursul de admitere la studii universitare de masterat - 2017.

CERCETARI CRIMINALISTICE - BUGET
CERCETARI CRIMINALISTICE - TAXA
DREPT ADMINISTRATIV - BUGET
DREPT ADMINISTRATIV - TAXA
DREPTUL AFACERILOR - BUGET
DREPTUL AFACERILOR - TAXA
MANAGEMENTUL PREGATIRII OPERATIONALE DE JANDARMI - TAXA
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- BUGET MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE_TAXA
RELATII SI ORGANIZATII INTERNATIONALE - BUGET
RELATII SI ORGANIZATII INTERNATIONALE - TAXĂ
STIINTE PENALE - BUGET - MApN
STIINTE PENALE - BUGET
STIINTE PENALE - TAXĂ

29 septembrie 2017

Facultatea de Poliție de Frontieră

P.S.U.M. managementul operațional la frontiera externă schengen tabel nominal privind candidații admiși pentru locurile finanțate de la buget și pentru locurile în regim cu taxă.

MAI MULT

28 septembrie 2017

Pogram de studii masterale

Lista cu ierarhizarea candidatilor dupa etapa solutionarii contestatiilor la programul de studii masterale ”Cercetări Fundamentale în Domeniul Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale” .

MAI MULT

28 septembrie 2017

Pogram de studii masterale

Rezultatele analizei contestatiilor la programul de studii masterale ”Cercetări Fundamentale în Domeniul Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale” .

MAI MULT

28 septembrie 2017

Departamentul de Studii Doctorale

Lista definitivă cu rezultatele obținute la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2017.

MAI MULT

27 septembrie 2017

Departamentul de Studii Doctorale

Lista provizorie cu rezultatele obținute la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2017.

MAI MULT

26 septembrie 2017

ȘCOALA DOCTORALĂ

P.S.U.M. Cercetări Fundamentale în Domeniul Ordinii Publice și Siguranței Naționale

PROCES-VERBAL

26 septembrie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Listele cu notele finale și ierarhizarea provizorie a candidaților declarați admiși și respinși.

CERCETARI CRIMINALISTICE - BUGET
CERCETARI CRIMINALISTICE - TAXA
DREPT ADMINISTRATIV - BUGET
DREPT ADMINISTRATIV - TAXA
DREPTUL AFACERILOR - BUGET
DREPTUL AFACERILOR - TAXA
MANAGEMENTUL PREGATIRII OPERATIONALE DE JANDARMI - TAXA
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- BUGET MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE_TAXA
RELATII SI ORGANIZATII INTERNATIONALE - BUGET
RELATII SI ORGANIZATII INTERNATIONALE - TAXĂ
STIINTE PENALE - BUGET - MApN
STIINTE PENALE - BUGET
STIINTE PENALE - TAXĂ

25 septembrie 2017

Centrul Învățământ
Frecvență Redusă
și Învățământ la Distanță


Rezultatele concursului de admitere la programul de studii universitare de licență “drept”, forma de învățământ “la distanță”, susținut în data de 21.09.2017.

Mai mult

25 septembrie 2017

Facultatea de Pompieri

Lista candidaţilor admişi la cursul de masterat “Managementul situaţiilor de urgenţă

Mai mult

25 septembrie 2017

Facultatea de Poliţie de Frontieră

Rezultatele candidaților la concursul de admitere din data de 22.09.2017

MAI MULT

25 septembrie 2017

Școala Doctorală OPSN

Listă provizorie - rezultate examen admitere - sesiunea septembrie 2017

Lista provizorie rezultate

25 septembrie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Liste provizorii cu ierarhizarea candidaților după susținerea examenului de admitere la studii universitare de masterat.

CERCETARI CRIMINALISTICE - BUGET
CERCETARI CRIMINALISTICE - TAXA
DREPT ADMINISTRATIV - BUGET
DREPT ADMINISTRATIV - TAXA
DREPTUL AFACERILOR - BUGET
DREPTUL AFACERILOR - TAXA
MANAGEMENTUL PREGATIRII OPERATIONALE DE JANDARMI - TAXA
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- BUGET MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE_TAXA
RELATII SI ORGANIZATII INTERNATIONALE - BUGET
RELATII SI ORGANIZATII INTERNATIONALE - TAXĂ
STIINTE PENALE - BUGET - MApN
STIINTE PENALE - BUGET
STIINTE PENALE - TAXĂ

22 septembrie 2017

ANUNT

Privind graficul activităților desfășurate după susținerea examenului de admitere la studii universitare de masterat.

Mai mult

22 septembrie 2017

Centrul Învățământ
Frecvență Redusă
și Învățământ la Distanță


Rezultatele provizorii ale concursului de admitere la programul de studii universitare de licență ”drept”, forma de învățământ “la distanță”, susținut în data de 21.09.2017.

Mai mult

20 septembrie 2017

Facultatea de Poliție de Frontieră

Candidații la programul de studii universitare de masterat Managementul operațional la frontiera externă Schengen - seria 2017, la data de 22.09.2017 – ora 09.00, vor susține examenul de admitere în sala PMG.

19 septembrie 2017

Școala de Doctorat OPSN

Anunț - admitere la PSUM Cercetări fundamentale în domeniul OPSN.

Mai mult

19 septembrie 2017

Centrul Învățământ
Frecvență Redusă
și Învățământ la Distanță


Lista candidaţilor înscrişi la programul de studii universitare de licenţă “drept” forma de învăţământ “la distanţă”, anul universitar 2017 - 2018.

Mai mult

11 septembrie 2017

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

Școala Națională de Perfecționare Arhivistică
“Profesor Aurelian Sacerdoțeanu”


Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” prin Școala Națională de Perfecționare Arhivistică “Profesor Aurelian Sacerdoțeanu” subordonată Facultății de Arhivistică organizează selecție de dosare în vederea recrutării de formatori pentru Programul de formare profesională – perfecționare pentru ocupația „arhivar”, care urmează să se desfășoare în perioada 18.09-29.09 a.c.

Mai mult

07 septembrie 2017

FACULTATEA DE POLITIE DE FRONTIERĂ

Programul sesiunii de restanțe și reexaminări seria 2016 - 2018 la programul de studii universitare de masterat Managementul operațional la frontiera externă Schengen

Mai mult

06 septembrie 2017

Centrul Învățământ
Frecvență Redusă
și Învățământ la Distanță


A N U N Ţ

Mai mult

05 septembrie 2017

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

ANUNȚ cu privire la documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat
MAI MULT
Sesiunea de restanțe și reexaminări pentru semestrele I și II – seria 2016-2018 – studii universitare de masterat
MAI MULT

20 iulie 2017

Facultatea de Jandarmi

Oferta educațională
- Studii universitare de masterat “Managementul pregătirii operaționale de jandarmi”


Mai mult

13 iulie 2017

Centrul Învățământ
Frecvență Redusă
și Învățământ la Distanță


Oferta educațională pentru programul de studii universitare de licență
“Drept” forma de învățământ
“ la distanță ” - septembrie 2017.


Mai mult

13 iulie 2017

Facultatea de Poliție
de Frontieră


Oferta educațională 2017 la programul de studii universitare de masterat Managementul operațional la frontiera externă Schengen

Mai mult

21 august 2017

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Oferta educațională studii universitare de masterat
Anunt

21 august 2017

ANUNT IMPORTANT

Documentele necesare pentru scutirea de la plata taxei de inscriere la studii de masterat
Anunt

21 august 2017

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Programul de studii universitare de masterat juridic „Relații și organizații internaționale în dreptul contemporan”
Anunt

21 august 2017

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ” FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT „CU FRECVENŢĂ” SESIUNEA AUGUST 2017
Anunt

11 august 2017

Facultatea de Arhivistică

ÎN ATENTIA CANDIDATILOR ADMISI LA FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
Anunt
Cerere inmatriculare

08 august 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017

Grile de răspunsuri
A3 B3

07 august 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017

Grile de răspunsuri
A2 B2
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

A2 B2

06 august 2017

Comisia Centrală de Admitere

Decizia civilă nr.2390/2016
Decizia civilă nr.1057/2017
O.M.A.I. nr. 108/2014 - privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat.


MAI MULT

06 august 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017

Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor
INSTRUCTAJ


MAI MULT

06 august 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017

Facultatea de Pompieri
Grilă de răspunsuri


A1
B1

04 august 2017

Facultatea de Pompieri

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE PARTICIPĂ
LA PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE ADMITERE
SESIUNEA AUGUST 2017


Mai mult

04 august 2017

Facultatea de Pompieri

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA PROBA SCRISĂ
Repartizare sală


Mai mult

04 august 2017

A N U N Ț

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA PROBA SCRISĂ

Mai mult

02 august 2017

Facultatea de Științe
Juridice și Administrative


Oferta educațională
Programul de studii universitare de master “ŞTIINŢE PENALE” seria 2017/2019


Mai mult

31 iulie 2017

Facultatea de Pompieri

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2017
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

MAI MULT

21 iulie 2017

În atenția candidaților la concursul de admitere
Sesiunea 2017


MAI MULT

20 iulie 2017

Anunturi privind
Admitere 2017


Prezentare candidați la înscriere Taxa de înscriere ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 2017

20 iulie 2017

Facultatea de Jandarmi

Oferta educațională
- Studii universitare de masterat “Managementul pregătirii operaționale de jandarmi”


Mai mult

18 iulie 2017

Facultatea de Științe
Juridice și Administrative


Oferta educațională
- Program de studii universitare de licență “Administrație Publică”
- Program de studii universitare de masterat “Drept Administrativ”


Mai mult

14 iulie 2017

Facultatea de Științe
Juridiceși Administrative


Oferta educațională
- Studii universitare de masterat -
sesiunea de admitere septembrie 2017


Mai mult

13 iulie 2017

Centrul Învățământ
Frecvență Redusă
și Învățământ la Distanță


Oferta educațională pentru programul de studii universitare de licență
“Drept” forma de învățământ
“ la distanță ” - septembrie 2017.


Mai mult

13 iulie 2017

Facultatea de Poliție
de Frontieră


Oferta educațională 2017 la programul de studii universitare de masterat Managementul operațional la frontiera externă Schengen

Mai mult

07 iulie 2017

Facultatea de Jandarmi

Rezultate obținute de absolvenții Facultății de Jandarmi la examenul de diplomă.

Mai mult

07 iulie 2017

Facultatea de Pompieri

Rezultate obținute de absolvenții Facultății de Pompieri la examenul de diplomă.

Mai mult

07 iulie 2017

Secretariatul Academiei

În perioada 24.07.2017 - 16.08.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul ( eliberări acte de studii, adeverințe etc.)

07 iulie 2017

Departamentul de Studii Doctorale

În perioada 24.07 - 01.09.2017 secretariatul Departamentului de Studii Doctorale nu desfășoară activități specifice.


05 iulie 2017

Facultatea de Pompieri

Rezultate obținute de absolvenții Facultății de Pompieri la Proba 1
(proba scrisă
)
mai mult

21 iunie 2017

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2017 ai Facultăţii de Jandarmi şi ai Facultăţii de Pompieri:

Academia de Poliție “Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul absolventilor promotiei 2017 ai Facultăţii de Jandarmi şi ai Facultăţii de Pompieri, posturile de comandant pluton (instructor militar IV)- Formaţiuni Studenţi – Instructori militari. Dosarul de recrutare se depune la Serviciul Management Resurse Umane până la data de 28 iunie 2017. Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, conţinutul dosarului de recrutare, desfăşurarea concursului, tematica şi bibliografia se regăsesc la Serviciul Management Resurse Umane, precum si la secretariatele şi avizierele fiecărei facultăţi.

21 iunie 2017

Facultatea de Pompieri

Tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de licență/diplomă

mai mult

19 iunie 2017

Departamentul de Studii Doctorale

MASTERAT
"CERCETĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE"


Planificare cursuri / examene semestrul II seria 2016 – 2018
Planificare cursuri / examene semestrul IV seria 2015 – 2017

23 mai 2017

În perioada 01.06.-05.06.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul. ( eliberări, acte de studii, adeverințe etc.).

18 mai 2017
A N U N Ț

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează pe perioada iulie 2014-septembrie 2017 proiectul cu titlul Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi, cod proiect PNII-PT-PCCA-2013-4-0949, în cadrul Programului Parteneriate 2013, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, finanţat de la bugetul de stat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării, dezvoltat în parteneriat cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A. În cadrul acestui proiect, organizăm concurs de selecţie pentru 5 (cinci) poziţii vacante din componenţa echipei de proiect pe durată determinată (01.06 - 30.09.2017), astfel:

MAI MULT
11 mai 2017

Conditiile de depunere a dosarelor de candidatura in vederea selectiei formatorilor externi la PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA-PERFECTIONARE PENTRU OCUPATIA DE ARHIVAR.

MAI MULT

09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor II, DREPT, invatamant la distanta.

MAI MULT
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor I, DREPT, invatamant la distanta.

MAI MULT
11 aprilie 2017

În perioada 14.04-18.04.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul ( eliberări acte de studii, adeverințe etc.).


21 martie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Studii universitare de masterat

Planificarea semestrului II - seria 2016-2018

Planificarea semestrului IV - seria 2015-2017
22 februarie 2017

Facultatea Poliție de Frontieră - masterat: Managementul operațional la frontiera externă Schengen

Programul examenelor de masterat, seria 2016-2018, Semestrul I

Programul examenelor de masterat, seria 2015-2017, Semestrul III
13 februarie 2017

Tematica și bibliografia recomandată pentru examenul de licență SESIUNEA IULIE 2017, specializarea DREPT.

MAI MULT
13 februarie 2017

Planificarea examenelor de promovare a semestrului III și finalizare a studiilor / examenelor de promovare a semestrului III - seria 2015-2017 - Facultatea Științe Juridice și Administrative

MAI MULT

Planificarea examenelor de promovare a semestrului I - seria 2016-2018 - Facultatea Științe Juridice și Administrative

MAI MULT

BINE ATI VENIT!

Facebook

Înființată în 1991, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" este o instituție publică de învățământ superior acreditată, din rețeaua de învățământ de stat.

Acesta este site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, structură a Ministerului Afacerilor Interne din România, unde pot fi aflate informaţii legate de activitatea instituţiei şi orice alte date de interes public din sfera de competenţă.

CITESTE MAI MULT


ACTIVITATI IMPORTANTE


LUNA OCTOMBRIE 2021

04 octombrie 2021

Deschiderea anului universitar 2021-2022

Mesajul de bun venit adresat de catre domnul locotenent-colonel Chindris Claudiu-Stefan, comandantul(rectorul) Academiei de Politie
"Alexandru Ioan Cuza"


Mai mult

LUNA IULIE 2021
15 iulie 2021

ceremonia de absolvire a Promotiei 2021 a Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”

cu aceeasi ocazie se va desfasura si slujba de sfintire a locului si a pietrei de temelie pentru noua biserica din cadrul institutiei noastreLUNA IUNIE 2021
17 iunie 2021

Candidatul de ieri, studentul de astazi si ofiterul de maine

Edward Deara, student al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” a luptat din rasputeri pentru a isi indeplini visul. Povestea sa începe cu sintagma „candidatul de ieri, studentul de astazi si ofiterul de maine”


Articol

09-11 iunie 2021

Conferinta stiintifica a studentilor
de la programele de studii universitare
de licenta si masterat 2021

Importanta invatamantului universitar
in cadrul societatii bazate pe cunoastere

Editia a IX-a


Pagina Conferinta

LUNA OCTOMBRIE 2020
09 octombrie 2020

la sediul Academiei de Politie
“Alexandru Ioan Cuza” s-a desfasurat ceremonialul Depunerii Juramantului Militar de catre studentii anului I

An de an retraim cu aceeasi intensitate si bucurie momentul depunerii Juramantului Militar al studentilor anului I.
Chiar daca anul acesta a lipsit prezenta parintilor si a persoanelor dragi studentilor nostri, le-au fost aproape distinsii nostri invitati din structurile M.A.I. precum si viitorii lor dascali si comandanti, iar cu ajutorul colegilor din cadrul Directiei Informare si Relatii Publice s-a realizat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne o transmisie in direct, astfel incat, persoanele dragi sa poata impartasi emotiile alaturi de studentii nostri!


ARTICOL & Galerie Foto

LUNA AUGUST 2020
Luni, 31 August

Admitere la Academia de Politie
“Alexandru Ioan Cuza” - 2020

24 august-26 septembrie 2020

În perioada 24 august-26 septembrie 2020 institutia noastra organizeaza concursul de admitere la studii universitare de licenta, în facultatile Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” în anul 2020.LUNA SEPTEMBRIE 2019
Joi, 26 septembrie 2019

In data de 27 septembrie 2019, la sediul Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” se va desfasura Festivitatea “Depunerea juramantului” pentru studentii anului I, 2019. Pentru buna organizare a evenimentului si pentru asigurarea accesului va asteptam in intervalul 09:00 – 09:30.


LUNA MAI 2019
Joi, 09 Mai 2019

Ziua Portilor Deschise

orele 10:00 - 14:00LUNA DECEMBRIE 2018
Joi, 06 Decembrie

Conferinta stiintifica internationala cu tema “PROVOCARI SI STRATEGII
IN ORDINEA SI SIGURANTA PUBLICA”
se va desfasura in data de 06.12.2018, ora 10:00, la sediul CENTRULUI CULTURAL AL M.A.I., din strada Mihai Voda, nr. 17, sector 5, BUCURESTI.

Inregistrarea participantilor se va realiza in intervalul orar 09:00-10:00.LUNA SEPTEMBRIE 2018
VINERI, 28 SEPTEMBRIE
Depunerea Juramantului Militar
al studentilor din anul ILUNA IULIE 2018
Sambata, 14 iulie
Avansarea Promotiei Centenarul Unirii 2018LUNA MAI 2018
Provocare. Ce zici, ne vedem si anul asta?


Ghid de informare pentru cetateni DGA